กิจกรรมรำลึกวันแพทย์เวียดนาม

(VOVworld) – วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พิธีรำลึกวันแพทย์เวียดนามได้มีขึ้นในท้องถิ่นต่างๆ

กิจกรรมรำลึกวันแพทย์เวียดนาม - ảnh 1
งานราตรี “ เสื้อกราวน์สีขาวของผู้ที่มีน้ำใจเมตตา”

(VOVworld) – วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พิธีรำลึกวันแพทย์เวียดนามได้มีขึ้นในท้องถิ่นต่างๆก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ท่าน หวูดึ๊กดาม รองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปจุดธูปรำลึกนายแพทย์ หายเถื่องหลานโอง เลหิวชากซึ่งเป็นผู้ที่สร้างพื้นฐานให้แก่หน่วยงานการแพทย์เวียดนาม ณ จังหวัดฮึงเอียน
ในค่ำวันเดียวกัน ณ นครโฮจิมินห์ ได้มีการจัดงานราตรี “ เสื้อกราวน์สีขาวของผู้ที่มีน้ำใจเมตตา”ซึ่งถือเป็นการยืนยันถึงหน้าที่อันสูงส่งและเชิดชูสดุดีส่วนร่วมของแพทย์และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขที่กำลังตรวจรักษาโรคและช่วยชีวิตประชาชน ศาสตรจารย์นายแพทย์  เหงียนเจิ๊นหุ่ง นายกสมาคมโรคมะเร็งเวียดนามได้เผยว่าผมมีความประสงค์ว่า รัฐจะร่างยุทธศาสตร์สุขภาพอย่างจริงจังโดยจะก่อสร้างโรงพยาบาลที่กว้างขวางมากขึ้น ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและสร้างแหล่งผลิตเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขให้มากขึ้นและประสานงานกับโรงพยาบาล สองคือ เน้นให้ความสนใจถึงชุมชน
ส่วนในการพบปะและเชิดชูสดุดีแพทย์ดีเด่นที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการพัฒนาหน่วยงานสาธารณสุขซึ่งจัดโดยสหภาพแรงงานฮานอยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ผู้บริหารของหน่วยงานสาธารณสุขฮานอยได้เผยว่า ทางหน่วยงานจะเน้นพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน พยายามเพิ่ม ตำบลและแขวงที่ได้มาตรฐานแห่งชาติเกี่ยวกับสาธารณสุขอีก 25 แห่ง สถานีอนามัยในตำบลและแขวงทุกแห่งมีแพทย์ประจำเพื่อตรวจรักษาโรคให้แก่ประชาชน
วนที่จังหวัดดั๊กนง ผู้แทนของหน่วยงานสาธารณสุขของจังหวัดได้ทบทวนเกียรติประวัติ ส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่และสำคัญของหน่วยงานสาธารณสุขต่อภารกิจการสร้างสรรค์ประเทศ ในเวลาที่จะถึง จังหวัดดั๊กนงจะปฏิบัตินโยบายดึงดูดและให้สิทธิพิเศษต่อเจ้าหน้าที่และแพทย์ที่มีทักษะความสามารถ เน้นยกระดับคุณภาพการตรวจรักษาโรคให้แก่ประชาชนตามแนวทางมีความทันสมัยและปลอดภัยยิ่งขึ้น
ในขณะเดียวกัน เมื่อค่ำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ณ กรุงมอสโคว์ ได้มีการจัดการประชุมใหญ่สมาคมแพทย์แผนโบราณเวียดนาม-รัสเซียครั้งที่ 1โดยมีการจัดตั้งสมาคมฯ ณ กรุงมอสโคว์เพื่อพัฒนาชุมชนแพทย์แผนโบราณในต่างประเทศ เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ มีส่วนร่วมต่อภารกิจการดูแล ตรวจรักษาโรคให้แก่ชุมชน ตลอดจนสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์แพทย์แผนโบราณเวียดนามให้กลายเป็นหน่วยงานวิทยาศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเวียดนาม./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด