กิจกรรมเดินเท้าและปั่นจักรยานเพื่อขานรับกิจกรรมเอิร์ธอาวเออร์

20 มีนาคม 2560 - 14:13:06

กจกรรมเดนเทาและปนจกรยานเพอขานรบกจกรรมเอรธอาวเออร hinh 0
ภาพกิจกรรมเดินเท้าและปั่นจักรยานเพื่อขานรับกิจกรรมเอิร์ธอาวเออร์

(VOVworld) - เมื่อวันที่ 19 มีนาคม กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้จัดพิธีปล่อยแถวขบวนเยาวชนอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมเดินเท้าและปั่นจักรยานเพื่อขานรับกิจกรรมเอิร์ธอาวเออร์ปี 2017 โดยมีเยาวชนอาสากว่า 1 พันคนในกรุงฮานอยเข้าร่วม ในขณะเดียวกัน ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อขานรับกิจกรรมเอิร์ธอาวเออร์ในทั่วประเทศ  ส่วนกิจกรรมปิดไฟจะจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 20.30 น. – 21.30 น. ในกรุงฮานอยและนครต่างๆทั่วประเทศ ในวันที่ 25 มีนาคมเพื่อเรียกร้องให้ประชาชนขานรับกิจกรรมเอิร์ธอาวเออร์ ส่วนกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างสถานประกอบการกับกิจกรรมเอิร์ธอาวเออร์ 2017จะจัดขึ้นในกรุงฮานอย นครดานังและนครโฮจิมินห์เพื่อเรียกร้องให้สถานประกอบการ 2 พันแห่งให้คำมั่นที่จะใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและร่วมลงชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมเอิร์ธอาวเออร์ปี 2017.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 235 ฉบับจากผู้ฟัง 42 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

(VOVworld) - นอกเหนือจากเครื่องดื่มชนิดต่างๆแล้ว ไอศครีมถือเป็นเมนูอาหารว่างที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในฤดูร้อน โดยชาวเวียดนามทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ต่างชอบกินไอศครีม