กฎหมายที่ดินฉบับแก้ไขควรค้ำประกันความสมดุลผลประโยชน์ระหว่างรัฐกับประชาชน

(VOVWorld) –กฎหมายที่ดินฉบับแก้ไขควรค้ำประกันความสมดุลผลประโยชน์ระหว่างรัฐกับประชาชนและเห็นชอบกับข้อกำหนดว่าด้วยการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับชาติ จังหวัดและอำเภอซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่การปฏิบัติโครงการระหว่างเขตและสอดคล้องกับแผนพัฒนาแบบบูรณาการ

กฎหมายที่ดินฉบับแก้ไขควรค้ำประกันความสมดุลผลประโยชน์ระหว่างรัฐกับประชาชน - ảnh 1
กฎหมายที่ดินฉบับแก้ไขควรค้ำประกันความสมดุลผลประโยชน์ระหว่างรัฐกับประชาชน
(Photo: theodongsukien)

(VOVWorld) – ในวันที่๑๗เดือนนี้ รัฐสภาจะอภิปรายถึงเนื้อหาต่างๆที่ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันของร่างกฎหมายที่ดินฉบับแก้ไขซึ่งเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจและแสดงความคิดเห็นจากผู้แทนรัฐสภาจำนวนมาก โดยเห็นว่า กฎหมายที่ดินฉบับแก้ไขควรค้ำประกันความสมดุลผลประโยชน์ระหว่างรัฐกับประชาชนและเห็นชอบกับข้อกำหนดว่าด้วยการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับชาติ จังหวัดและอำเภอซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่การปฏิบัติโครงการระหว่างเขตและสอดคล้องกับแผนพัฒนาแบบบูรณาการ นายเหงวียนดึ๊กเกียน  ผู้แทนรัฐสภจังหวัดซอกชังกล่าวว่า“ผมให้การสนับสนุนแผนการ๓ระดับเพราะเมื่อกล่าวถึงแผนพัฒนา มีทั้งแผนพัฒนาที่ไม่จำกัดด้านเขตปกครอง แผนพัฒนาระหว่างเขตในระดับอำเภอจะเอื้ออำนวยให้แก่การปฏิบัติโครงการต่างๆและการบริหาร”เกี่ยวกับการกำหนดราคาที่ดิน นายลาหงอกทว้าง ผู้แทนรัฐสภาจังหวัดกาวบั่งกล่าวว่า ควรมีการคิดคำนวนอย่างรอบคอบเพื่อค้ำประกันการครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะ ที่ดินทำการผลิตเกษตร ร่างกฏหมายที่ดินฉบับแก้ไขต้องมีข้อกำหนดราคาที่ชัดเจนเพื่อจ่ายค่าชดเชยให้แก่ประชาชนอย่างสมเหตุสมผล เมื่อเวนคืนที่ดิน“ปัจจุบัน ปัญหาราคาที่ดินยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่สมเหตุสมผล และกรณีร้องเรียนที่ดินส่วนใหญ่เนื่องจากราคา ดังนั้น ควรมุ่งสู่การจ่ายค่าชดเชยที่ดินทำการผลิตเกษตรตามราคาตลาด เพราะเกษตรกรมีความผูกพันกับการผลิตเกษตรตลอดชีวิต ถ้าเวนคืนที่ดินเกษตร พวกเขาจะไม่มีที่ดินทำการผลิตเกษตร  ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน”หลังการอภิกรายในวันที่๑๗เดิอนนี้ คณะกรรมการร่างกฎหมายที่ดินฉบับแก้ไขจะปรับปรุงร่างกฏหมายให้มีความสมบุรณ์แล้วยื่นเสนอให้รัฐสภาอนุมัติในวันที่๒๑เดือนนี้./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด