กรุงฮานอยสดุดีชาวคริสต์ดีเด่น

(VOVworld) - ในการประชุมสดุดี “คนดี ประพฤติดี”ในชมรมชาวคริสต์นครหลวง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 14 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย ผู้บริหารกรุงฮานอยได้มอบหนังสือชมเชยให้แก่ชาวคริสต์ดีเด่น 56 คน

กรุงฮานอยสดุดีชาวคริสต์ดีเด่น - ảnh 1
ภาพการประชุม (Photo: cpv.org.vn)
   (VOVworld) - ในการประชุมสดุดี “คนดี ประพฤติดี”ในชมรมชาวคริสต์นครหลวง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 14 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย ผู้บริหารกรุงฮานอยได้มอบหนังสือชมเชยให้แก่ชาวคริสต์ดีเด่น 56 คน  นาย เลแถ่งมิงห์ หัวหน้าคณะกรรมการสามัคคีคริสตศาสนาเขตเตยโห่เป็นหนึ่งในชาวคริสต์ดีเด่น ที่ได้รับการสดุดีในการประชุมครั้งนี้เนื่องจากมีส่วนร่วมเชื่อมโยงกิจกรรมระหว่างสมาคมคริสตศาสนาเวียดนามกับรัฐได้แสดงความเห็นว่า “พวกเราเข้าร่วมคณะกรรมการสามัคคีคริสตศาสนาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจว่า องค์การนี้ปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน ซึ่งกิจกรรมต่างๆของคณะฯ ทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายมีความเข้าใจกันมากขึ้น  ส่วนผมได้พยายามทำอย่างสุดความสามารถในการทำประโยชน์ให้แก่ทั้งสมาคมฯและประเทศ”
   ปัจจุบัน กรุงฮานอยมีชาวคริสต์ เกือบ 2 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 3 ของประชากรและมีเขตคริสตจักร 3 แห่งคือ ฮานอย ฮืงฮว้าและบั๊กนิงห์  โดยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ชาวคริสต์ในกรุงฮานอยได้ปฏิบัติขบวนการ “เขตคริสตจักรดีเด่น”และ “ชาวคริสต์นครหลวงแต่ละคนเป็นตัวอย่างที่ดี” โดยได้ชาวคริสต์ที่เป็นแบบอย่างดีเด่นในการพัฒนาเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาความยากจน การปฏิบัติกิจกรรมการกุศล การรักษาความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด