กรมการเมืองพรรคเตรียมพร้อมให้แก่การประชุมพรรคสาขาสังกัดส่วนกลางวาระปี 2015-2020

(VOVworld) – กรมการเมืองพรรคได้มีการหารือกับตัวแทน 16 พรรคสาขาสังกัดส่วนกลางเพื่อรวบรวมความคิดเห็นต่อเอกสารและแผนการเลือกกรรมการบริหารพรรคก่อนที่จะจัดการประชุมพรรคสาขาวาระปี 2015-2020

กรมการเมืองพรรคเตรียมพร้อมให้แก่การประชุมพรรคสาขาสังกัดส่วนกลางวาระปี 2015-2020 - ảnh 1
กรมการเมืองพรรคเตรียมพร้อมให้แก่การประชุมพรรคสาขา
สังกัดส่วนกลางวาระปี 2015-2020

(VOVworld) – ตั้งแต่วันที่ 15-22 กรกฎาคม ณ สำนักงานของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม กรมการเมืองพรรคได้มีการหารือกับตัวแทน 16 พรรคสาขาสังกัดส่วนกลางเพื่อรวบรวมความคิดเห็นต่อเอกสารและแผนการเลือกกรรมการบริหารพรรคก่อนที่จะจัดการประชุมพรรคสาขาวาระปี 2015-2020 เพื่อค้ำประกันให้แก่ความสำเร็จของการประชุมพรรคสาขาสังกัดส่วนกลางและมีส่วนร่วมต่อความสำเร็จของการประชุมใหญ่พรรคสมัยที่ 12
ในการนี้ ผู้แทนได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างรายงานการเมืองของคณะผู้บริหารพรรคสาขาสังกัดส่วนกลางและร่างมติที่จะยื่นต่อการประชุมใหญ่พรรคและรายงานฉบับอื่นๆ เพื่อปรับปรุงให้รายงานฉบับเหล่านี้มีความสมบูรณ์มากขึ้นและประสบความสำเร็จในการจัดการประชุมใหญ่พรรคตามแผนที่วางไว้ ตามแนวความคิดชี้นำ เป้าหมายและหน้าที่ที่จะถูกวางไว้ในการประชุมฯให้ประสบความสำเร็จเพื่อมีส่วนร่วมต่อภารกิจการสร้างสรรค์และพิทัษณ์รักษาปิตุภูมิในสภาวการณ์ใหม่.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด