กระชับความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทยและเวียดนาม

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 2 สิงหาคม ณ นครดานัง ได้มีการจัดการประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีระหว่างกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทยและเวียดนามครั้งที่ 2ในหัวข้อ “ผลักดันการพัฒนาแหล่งบุคลากรและสร้างงานทำอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้อพยพ” 
กระชับความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทยและเวียดนาม - ảnh 1ภาพการประชุม 

ในการนี้ นาย หวูดึ๊กดาม รองนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันว่า ความร่วมมือระหว่างกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทยกับเวียดนามในกรอบของอาเซียนได้รับการขยายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีส่วนร่วมส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแต่ละประเทศ ขยายสัมพันธไมตรีและมีส่วนร่วมกระชับความร่วมมือในกลุ่มอาเซียน ปัจจุบัน ปัญหาการหมุนเวียนแรงงานระหว่างประเทศต่างๆได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

“จากระเบียบวาระการประชุมที่ครอบคลุมปัญหาต่างๆเกี่ยวกับแรงงานและผู้อพยพ รวมทั้งการพัฒนาแหล่งบุคลากรและการสร้างงานทำสำหรับผู้อพยพ หวังว่า บรรดารัฐมนตรีและบรรดาผู้แทนจะวิเคราะห์และมีข้อเสนอต่างๆเกี่ยวกับการบริหารการหมุนเวียนแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อมีส่วนร่วมผลักดันการแลกเปลี่ยนการค้า การพัฒนาแหล่งบุคลากรและสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนที่คล่องตัวและยั่งยืน”

นาย หวูดึ๊กดามยังเผยว่า เพื่อส่งเสริมข้อดีของการหมุนเวียนแรงงาน ประเทศต่างๆต้องกระชับความร่วมมือในการศึกษาและฝึกอบรม การฝึกสอนอาชีพ การแลกเปลี่ยนการค้า การลงทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงาน การปรับปรุงระบบกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับแรงงาน ตลอดจนคํ้าประกันสวัสดิการสังคมของ แรงงานอพยพให้เท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด