กระชับความร่วมมืออาเซียน-จีนในการค้นหาและกู้ภัยต่อคนและเรือที่ประสบอุบัติเหตุในทะเลตะวันออก

(VOVworld)-การสัมมนาอาเซียน-จีนในหัวข้อ “กระชับความร่วมมืออาเซียน-จีนในการค้นหาและกู้ภัยต่อคนและเรือที่ประสบอุบัติเหตุในทะเลตะวันออก” ที่จัดโดยสถาบันการทูตเวียดนาม ณ กรุงฮานอย ได้เสร็จสิ้นลงด้วยผลสำเร็จภายหลังดำเนินการมาเป็นเวลา 2 วัน
กระชับความร่วมมืออาเซียน-จีนในการค้นหาและกู้ภัยต่อคนและเรือที่ประสบอุบัติเหตุในทะเลตะวันออก - ảnh 1
นาย ฝามกวางวิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามพูดคุยกับบรรดานักวิชาการที่เข้าร่วมการสัมมนา (Photo: thanhnien.com.vn)

(VOVworld)-วันที่ 20 มิถุนายน การสัมมนาอาเซียน-จีนในหัวข้อ “กระชับความร่วมมืออาเซียน-จีนในการค้นหาและกู้ภัยต่อคนและเรือที่ประสบอุบัติเหตุในทะเลตะวันออก” ที่จัดโดยสถาบันการทูตเวียดนาม ณ กรุงฮานอย ได้เสร็จสิ้นลงด้วยผลสำเร็จภายหลังดำเนินการมาเป็นเวลา 2 วัน โดยผู้แทนอาเซียนและจีนสามารถตกลงกันในหลายประเด็น บรรดาผู้แทนได้กล่าวถึงข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีนในการค้นหาและกู้ภัยต่อคนและเรือที่ประสบอุบัติเหตุในทะเล โดยเฉพาะ การจัดรายชื่อสำนักงานประสานงานในการกู้ภัยภูมิภาค และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร เปิดโทรศัพท์สายด่วนระหว่างศูนย์กู้ภัยต่างๆ จัดทำเว็บไซต์การกู้ภัยอาเซียน-จีน รวมทั้งจัดการสัมมนาเป็นประจำระหว่างอาเซียนกับจีนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ในการกู้ภัยทางทะเล  บรรดาผู้แทนยังเสนอให้จำลองการฝึกซ้อมการกู้ภัยบนแผนที่ก่อน แล้วฝึกซ้อมภาคสนาม  ผู้แทนบางคนยังเสนอให้ร่างหลักการพื้นฐานและระเบียบของภูมิภาคเกี่ยวกับการค้นหาและกู้ภัยทางทะเลระหว่างอาเซียนกับจีน เสนอให้ประเทศต่างๆเข้าร่วมอนุสัญญาว่าด้วยการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศปี 1979  รวมทั้งศึกษาประสบการณ์ในการค้นหาและกู้ภัยทางทะเลของภูมิภาคอื่นๆเพื่อใช้ในทะเลตะวันออก./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด