กระชับความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ การบริหารจัดการและการพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินอย่างยั่งยืน

(VOVworld) - หนึ่งในมาตรการที่ดีเพื่อพัฒนาแหล่งนํ้าใต้ดินคือการสร้างกลไกและนโยบาย ต่างๆเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรนํ้า ส่งเสริมโครงการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าใต้ดินอย่างมี ประสิทธิภาพ ตลอดจนอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้อง กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

(VOVworld) - วันที่ 5 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการสัมมนานานาชาติในหัวข้อ “กระชับความร่วมมือระหว่างประเทศในการใช้ประโยชน์ การบริหารจัดการและการพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินอย่างยั่งยืน” โดยบรรดาผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆของแคนาดา เนเธอร์แลนด์และไทยได้หารือถึงปัญหาต่างๆในการใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าใต้ดินในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และปัญหานํ้าทะเลซึม รวมถึงการปนเปื้อนสาร asen เพื่อวางแผนพัฒนาโครงการวิจัยและร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว คร.Adichat Surinkum หัวหน้าคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับการสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ CCOP ได้เผยว่า หนึ่งในมาตรการที่ดีเพื่อพัฒนาแหล่งนํ้าใต้ดินคือการสร้างกลไกและนโยบายต่างๆเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรนํ้า ส่งเสริมโครงการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด