กระชับความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างกระทรวงรักษากิจการภายในเวียดนามกับกระทรวงมหาดไทยของลาว

(VOVWORLD) - บ่ายวันที่ 9 กรกฎาคม ณ สำนักรัฐบาล นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนซวนฟุ๊ก ได้ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของลาว คำหมัน สุนลิเลิศ
กระชับความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างกระทรวงรักษากิจการภายในเวียดนามกับกระทรวงมหาดไทยของลาว - ảnh 1 นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนซวนฟุ๊ก ได้ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของลาว คำหมัน สุนลิเลิศ (Photo VNA)

ในการนี้ รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของลาวได้แสดงความประสงค์ว่า กระทรวงรักษากิจการภายในเวียดนามและกระทรวงมหาดไทยของลาวจะขยายความร่วมมือให้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อมีส่วนร่วมต่อความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ส่วนนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กได้แสดงความประสงค์ว่า ทั้งสองฝ่ายจะขยายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย กลไกและบุคลากรเพื่อแสวงหามาตรการที่ดีที่สุดในการปฏิบัติหน้าทีที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับมาตรการขยายความร่วมมือในการฝึกอบรม รัฐบาลเวียดนามสนับสนุนและพร้อมที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญไปช่วยเหลือประเทศลาว

กระชับความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างกระทรวงรักษากิจการภายในเวียดนามกับกระทรวงมหาดไทยของลาว - ảnh 2ภาพการลงนามบันทึกช่วยจำเพื่อความร่วมมือระหว่าง2ฝ่าย (nhandan.com.vn

ในเช้าวันเดียวกัน นาย เลหวิงเติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษากิจการภายในเวียดนามได้ให้การต้อนรับนาย คำหมัม สุนวิเลิศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของลาว นาย เลหวิงเตินได้แนะนำผลการปฏิบัติงานของกระทรวงรักษากิจการภายในของเวียดนามใน 6 เดือนแรกของปี 2019 เช่น การจัดทำร่างกฎหมายฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมของกฎหมายเจ้าหน้าที่พนักงานและกฎหมายข้าราชการ ร่างกฎหมายฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดบางส่วนของกฎหมายโครงสร้างรัฐบาลและกฎหมายโครงสร้างทางการปกครองท้องถิ่นเพื่อยื่นเสนอต่อการประชุมสภาแห่งชาติเวียดนามครั้งที่ 7 สมัยที่ 14 และยื่นเสนอให้คณะกรรมาธิการสามัญของสภาแห่งชาติประกาศมติเกี่ยวกับโครงสร้างทางการปกครองระดับอำเภอและตำบลระยะปี 2019-2021 พร้อมทั้งย้ำถึงผลความร่วมมือและการเชือ่มโยงระหว่าง 2 ฝ่ายในหลายปีมานี้ ส่วนนาย คำหมัม สุนวิเลิศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของลาวได้แสดงความประสงค์ว่า จะกระชับความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่าง 2 ฝ่ายให้แน่นแฟ้นมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด