กระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนระหว่างแคนาดากับอาเซียน

(VOVWORLD) - ในกรอบการสนทนาอาเซียน-แคนาดาครั้งที่ 16 ได้มีการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน-แคนาดาประจำปี 2019 ในระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา 
กระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนระหว่างแคนาดากับอาเซียน - ảnh 1 นายเหงวียนก๊วกหยุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามในการสนทนา (VNA)

การสนทนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและหารือถึงมาตรการกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทวิภาคี รวมทั้งสถานการณ์ในภูมิภาคและโลกที่ให้ความสนใจร่วมกัน

ในการนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายได้ยืนยันว่า จะกระชับความร่วมมือใน 3 เสาหลักและเน้นในด้านต่างๆ เช่น การต่อต้านการก่อการร้าย การใช้ความรุนแรง อาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ต การบริหารเขตชายแดน การค้า การลงทุน การเชื่อมโยง การพัฒนาสถานประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดจิ๋ว การรับมือภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ พลังงาน การศึกษา การพบปะสังสรรค์ระดับประชาชนและแรงงานต่างด้าว อีกทั้งสนับสนุนการค้าพหุภาคีที่เปิดกว้าง ยุติธรรม บนพื้นฐานของกฎหมายและหารือถึงแผนจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา

สำหรับสถานการณ์ในภูมิภาคและโลก ทั้ง 2 ฝ่ายได้หารือถึงศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจโลก ความท้าทายต่างๆในภูมิภาค แคนาดาสนับสนุนจุดยืนและหลักการของอาเซียนเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง การเดินเรือและการบินอย่างเสรีในทะเลตะวันออก สนับสนุนการสนทนา การสร้างความไว้วางใจ ใช้ความอดกลั้น ไม่มีปฏิบัติการทางทหาร คัดค้านปฏิบัติการเพียงฝ่ายเดียวที่ทำให้สถานการณ์ในทะเลตะวันออกตึงเครียดมากขึ้น การแก้ไขปัญหาการพิพาทด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายสากล รวมทั้งอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 ปฏิบัติดีโอซีอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพและผลักดันการจัดทำซีโอซีอย่างจริงจัง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด