กระทรวงการคลังเป็นสำนักงานที่ช่วยให้รัฐบาลควบคุมปัญหาหนี้สาธารณะ

(VOVWORLD) - กระทรวงการคลังเป็นสำนักงานที่ช่วยให้รัฐบาลควบคุมปัญหาหนี้สาธารณะ โดยระบุหน้าที่และอำนาจของกระทรวงการคลังอย่างชัดเจน

บ่ายวันที่ 3 พฤศจิกายน ในการหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายการควบคุมปัญหาหนี้สาธารณะฉบับแก้ไข สมาชิกสภาแห่งชาติได้เห็นพ้องกับข้อกำหนดว่า กระทรวงการคลังเป็นสำนักงานที่ช่วยให้รัฐบาลควบคุมปัญหาหนี้สาธารณะ โดยระบุหน้าที่และอำนาจของกระทรวงการคลังอย่างชัดเจนและแสดงความคิดเห็นว่า การแบ่งอำนาจและมอบหมายหน้าที่ให้แก่สำนักงานบริหารและใช้หนี้สาธารณะเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อสามารถควบคุมปัญหานี้ได้อย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ

แต่อย่างไรก็ตาม สมาชิกสภาแห่งชาติบางคนยังแสดงความคิดเห็นว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังไม่ได้กำหนดหน้าที่ของกระทรวงวางแผนและการลงทุนและธนาคารชาติเวียดนาม พร้อมทั้งกำหนดกระทรวง สำนักงานที่เทียบเท่ากระทรวงและสำนักงานระดับรัฐบาลประสานงานกับกระทรวงการคลังปฏิบัติหน้าที่การบริหารภาครัฐเกี่ยวกับปัญหาหนี้สาธารณะตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด