กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติหน้าที่ในปี 2019

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 8 มกราคม ณ กรุงฮานอย นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติหน้าที่ปี 2019 ของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติหน้าที่ในปี 2019 - ảnh 1ภาพการประชุม (VNA) 

สำหรับแผนปฏิบัติงานในปี 2019 และปีต่อๆไป นาย เจิ่นห่งห่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้ชี้ชัดว่า ในปี 2019 หน่วยงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีความมุ่งมั่น ปฏิบัติตามแนวทาง“ระเบียบวินัย บริสุทธิ์ซื่อสัตย์ ปฏิบัติ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ”เพื่อสร้างก้าวกระโดดในการจัดทำระเบียบ นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริหารทรัพยากร การรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ในการนี้ นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้กำชับว่า“ต้องจัดทำระเบียบ นโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาหน่วยงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การต่อต้านการทุตจริตคอร์รัปชั่น ปัญหาการทำงานแบบเช้าชามเย็นชามและปัญหาอื่นๆเพื่อสนับสนุนการผลิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้กำชับให้ต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพยากรณ์สภาพภูมิอากาศ การป้องกันและรับมือภัยพิบัติ อีกทั้งแก้ไขร่างกฎหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปี 2014 ให้สมบูรณ์ ประเมินการบังคับใช้กฎหมายแร่ธาตุปี 2010 กฎหมายทรัพยากรน้ำปี 2012 การบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและเกาะแก่งและปฏิบัติมติของคณะกรรมการส่วนกลางเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลเวียดนามอย่างยั่งยืนจนถึงปี 2030 และวิสัยทัศน์จนถึงปี 2045.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด