กระบวนการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนถึงปี 2030 ของเวียดนาม

(VOVWORLD) - นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊ก ได้ลงนามอนุมัติกระบวนการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนถึงปี 2030 ของเวียดนาม

ในมติฉบับนี้ มีการระบุขั้นตอนการปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 เป้าหมาย เช่น ยุติความยากจนในทุกรูปแบบและทุกพื้นที่ แก้ปัญหาความอดอยาก รักษาความมั่นคงด้านอาหาร ผลักดันการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน มีความเสมอภาคทางเพศ เพิ่มสิทธิและเปิดโอกาสให้สตรีและเด็กหญิงมากขึ้น รักษาการขยายตัวของเศรษฐกิจให้ยั่งยืน สมบูรณ์และต่อเนื่อง เป็นต้น

สำหรับเป้าหมายการแก้ปัญหาอดอยากจะพยายามยุติปัญหาความอดอยากให้ได้ภายในปี 2025 ส่วนเป้าหมายการขยายตัวของเศรษฐกิจ จะพยายามให้อัตราการขยายตัวของจีดีพีในระหว่างปี 2020-2030 เพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 5-6 ต่อปี การขยายตัวจีดีพีเฉลี่ยต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 4-4.45 ต่อปี อัตรากำลังการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด