กระบวนการแข่งขันรักชาติ เพื่อบรรลุภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ

(VOVWORLD) -ในโอกาสรำลึก70ปีวันประธานโฮจิมินห์ออกคำเรียกร้องแข่งขันรักชาติ 11มิถุนายน ท่านเหงวียนซวนฟุก นายกฯและประธานสภาการแข่งขันและมอบรางวัลชมเชยส่วนกลางได้มีบทความที่พาดหัวว่า “ซาบซึ้งในแนวคิดแข่งขันรักชาติของประธานโฮจิมินห์ พยายามปฏิบัติหน้าที่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ”

ในบทเขียนนี้ นายกฯเหงวียนซวนฟุกได้ย้ำว่า คำเรียกร้องแข่งขันรักชาติของประธานโฮจิมินห์ได้สร้างขวัญกำลังใจและเติมพลังเร่งเร้าให้ชาวเวียดนามเชิดชูจิตใจแห่งความรักชาติและการปฏิวัติ พยายามต่อสู้เพื่อช่วงชิงเอกราช สร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ  ขบวนการแข่งขันรักชาติต่างๆสามารถระดมพลังที่เข้มแข็งของทั้งประชาชาติเพื่อมีส่วนร่วมบรรลุทุกเป้าหมายการพัฒนาประเทศ นายกฯได้ชี้ชัดว่าในสภาวการณ์ใหม่หน้าที่การพัฒนาประเทศก็มีความหนักหน่วงมาก โดยโอกาสและความท้ายทายได้มาพร้อมกัน ดังนั้นเพื่อปฏิบัติความคาดหวังของประธานโฮจิมินห์ที่จะสร้างสรรค์ประเทศเวียดนามให้เจริญสวยงามและเข้มแข็งมากขึ้น ทั้งพรรค ประชาชนและกองทัพต้องรวมพลังร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติขบวนการแข่งขันรักชาติต่างๆเพื่อเอื้อให้แก่การปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน นั่นคือพัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยมที่ทันสมัย ส่งเสริมเศรษฐกิจภาคเอกชนและสร้างกลุ่มเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูง พัฒนาวัฒนธรรมเวียดนามที่ก้าวหน้าและมีเอกลักษณ์ของชาติ ผลักดันประชาธิปไตยและความก้าวหน้า ความยุติธรรมทางสังคม พัฒนาคนเวียดนามในทุกด้าน  ต้องเป็นฝ่ายรุกในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ บริหารและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันการปฏิรูประเบียบราชการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น เสริมสร้างการป้องกันประเทศ ยืนหยัดต่อสู้ปกป้องเอกราช อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน สร้างสรรค์สังคมที่มีระเบียบวินัยและปลอดภัย

นายกฯได้ย้ำว่า พรรค กองทัพและประชาชนเวียดนามจงส่งเสริมความรักชาติฝ่าฟันอุปสรรค ปลูกเร้าพลังกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติเพื่อสร้างสรรค์ประเทศเวียดนามสังคมนิยมที่ประชาชนมั่งคั่ง ประเทศเจริญเข้มแข็ง ประชาธิปไตย ยุติธรรมและอารยธรรม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด