กลุ่มสี่ฝ่ายประกาศรายงานเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ

(VOVworld) – ตามรายงานที่ได้ประกาศเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม กลุ่ม 4 ฝ่ายเพื่อสันติภาพในตะวันออกกลาง ได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องผ่านความเห็นชอบนโยบายและแผนปฏิบัติการที่แสดงให้เห็นถึงคำมั่นย่างแท้จริงต่อมาตรการที่ 2 รัฐอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

กลุ่มสี่ฝ่ายประกาศรายงานเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ  - ảnh 1
เขตตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอลในเยรูซาเล็มตะวันออก (Photo: AFP/VNA)

(VOVworld) – ตามรายงานที่ได้ประกาศเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม กลุ่ม 4 ฝ่ายเพื่อสันติภาพในตะวันออกกลาง ซึ่งประกอบด้วยสหประชาชาติ สหรัฐ รัสเซีย และสหภาพยุโรป ได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องผ่านความเห็นชอบนโยบายและแผนปฏิบัติการที่แสดงให้เห็นถึงคำมั่นย่างแท้จริงต่อมาตรการที่ 2 รัฐอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อีกทั้งใช้ความอดกลั้นและไม่มีการกระทำเพียงฝ่ายเดียวที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการเจรจารอบสุดท้าย โดยยืนยันว่า สามารถฟื้นฟูสันติภาพในระยะยาวผ่านมาตรการดังกล่าวเท่านั้น เพื่อตอบสนองความมั่นคงของอิสราเอลและความปราถนาที่เป็นรัฐเอกราชและมีอธิปไตยของชาวปาเลสไตน์ ทั้งนี้ เพื่อลดความตึงเครียดในภูมิภาค กลุ่ม 4 ฝ่ายเพื่อสันติภาพในตะวันออกกลางได้ยื่นข้อเสนอต่างๆ เช่น อิสราเอลและปาเลสไตน์ต้องใช้ความอดกลั้นและหลีกเลี่ยงการกระทำที่ยั่วยุ ทางการปาเลสไตน์ต้องขยายปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย อิสราเอลต้องยกเลิกนโยบายการก่อสร้างและขยายเขตตั้งถิ่นฐาน โดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติส่งเสริมให้ทุกฝ่ายร่วมมือกับกลุ่ม 4 ฝ่ายในการปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าวพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่การฟื้นฟูการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาการพิพาทระหว่างอืราเอลกับปาเลสไตน์.   

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด