กลไกความร่วมมืออาเซียนบวก 1 เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพ

(VOVworld) – ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน หรือ AMM ครั้งที่ 49 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว วันที่ 25 กรกฎาคม ได้มีการจัดการประชุมระหว่างอาเซียนกับประเทศหุ้นส่วนตามกลไกอาเซียนบวก 1

กลไกความร่วมมืออาเซียนบวก 1 เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพ - ảnh 1
บรรยากาศการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน หรือ AMM ครั้งที่ 49 

(VOVworld) – ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน หรือ AMM ครั้งที่ 49 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว วันที่ 25 กรกฎาคม ได้มีการจัดการประชุมระหว่างอาเซียนกับประเทศหุ้นส่วนตามกลไกอาเซียนบวก 1 ซึ่งถือเป็นกลไกความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพระหว่างอาเซียนกับ 9 ประเทศ ได้แก่ จีน สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐ ญี่ปุ่น อินเดีย แคนาดา ออสเตรเลีย รัสเซีย และนิวซีแลนด์ รวมทั้งสหภาพยุโรป ในช่วงเช้าได้มีการจัดการประชุมอาเซียน – จีน และการประชุมอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี โดยอาเซียนได้ชื่นชมบทบาทของประเทศหุ้นส่วน อีกทั้งยืนยันว่า การสนับสนุนของประเทศหุ้นส่วนเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาในภูมิภาค ซึ่งช่วยสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนให้มีการพัฒนาอย่างคล่องตัว ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เผยว่า กลไกควมร่วมมืออาเซียนบวก 1 ภายหลังปี 2015 มีความหมายสำคัญเป็นพิเศษต่อฐานะของกลุ่มและถือเป็นนโยบายที่อาเซียนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ในที่ประชุม AMM ครั้งที่ 49 ประเทศต่างๆ ได้ย้ำถึงความสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศหุ้นส่วนบนพื้นฐานของการให้ความเคารพและเอื้อประโยชน์ต่อกัน รวมทั้งบทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในการสร้างสรรค์โครงสร้างของภูมิภาคที่สอดคล้องกับลักษณะและผลประโยชน์ของภูมิภาคตามกลไกต่างๆ ที่อาเซียนเป็นผู้นำ ส่วนคณะผู้แทนจากเวียดนาม นำโดยนายฝ่ามบิ่งมิง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ชื่นชมความสำคัญของความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วนตามกลไกอาเซียนบวก 1 อีกทั้งย้ำว่า อาเซียนต้องส่งเสริมบทบาทการเป็นศูนย์กลางของตนในการกำหนดโครงสร้างของภูมิภาคอย่างรอบด้านตามกฎหมาย.   

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด