กว่า 60 ประเทศลงนามในสนธิสัญญาซื้อขายอาวุธ หรือ ATT

(VOVworld)-ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ได้มีการอนุมัติสนธิสัญญาซื้อขายอาวุธ หรือ ATT ที่กำหนดการควบคุมการค้าอาวุธในทั่วโลก ซึ่งประกอบไปด้วย รถถัง รถหุ้มเกราะ ปืนใหญ่ เครื่องบินรบ เฮลิคอปเตอร์โจมตี เรือรบ จรวด ระบบขีปนาวุธ เป็นต้น

(VOVworld)-ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ได้มีการอนุมัติสนธิสัญญาซื้อขายอาวุธ หรือ ATT ที่กำหนดการควบคุมการค้าอาวุธในทั่วโลก ซึ่งประกอบไปด้วย รถถัง รถหุ้มเกราะ ปืนใหญ่ เครื่องบินรบ เฮลิคอปเตอร์โจมตี เรือรบ จรวด ระบบขีปนาวุธ เป็นต้น โดยได้กำหนดให้ประเทศต่างๆต้องควบคุมการค้าอาวุธเพื่อป้องกันไม่ให้อาวุธตกอยู่ในมือของกลุ่มก่อการร้าย ถูกนำไปใช้ก่ออาชญากรรม หรือถูกนำไปใช้ในกรณีที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งหนึ่งในระเบียบที่สำคัญของสนธิสัญญานี้คือ ความโปร่งใส  โดยประเทศต่างๆที่ลงนามในสนธิสัญญาดังกล่าวต้องรายงานเกี่ยวกับข้อตกลงซื้อขายอาวุธทุกปีต่อสหประชาชาติ  ในการกล่าวปราศรัยกับสื่อมวลชน นาย บันคีมูน เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติได้เผยว่า การอนุมัติสนธิสัญญาดังกล่าวจะยุติการค้าอาวุธอย่างเสรี รวมทั้งป้องกันไม่ให้กลุ่มก่อการร้ายและกลุ่มอาชญากรสามารถเข้าถึงและครอบครองอาวุธได้  สนธิสัญญาจะมีผลบังคับใช้ภายในไม่เกิน 90 วันหลังจากที่ได้รับการให้สัตยาบันจาก 50 ประเทศสมาชิก และจนถึงขณะนี้ มีกว่า 60 ประเทศได้ให้สัตยาบันสนธิสัญญาดังกล่าว./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด