ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ จังหวัดนิงถ่วน

(VOVworld) - พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ลงทุนโดยเครือบริษัท ไฟฟ้าเวียดนามหรือEVN รวมยอดเงินทุน 80 ล้านล้านด่งจะมีขึ้นในปี 2018  ณ ตำบลเฟือกท้าย อำเภอนิงเฟือก จังหวัดนิงถวน

(VOVworld) - พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ลงทุนโดยเครือบริษัทไฟฟ้าเวียดนามหรือEVN รวมยอดเงินทุน 80 ล้านล้านด่งจะมีขึ้นในปี 2018  ณ ตำบลเฟือกท้าย อำเภอนิงเฟือก จังหวัดนิงถวน  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว จะถูกก่อสร้างบนพื้นที่ 400 เฮกต้า มีกำลังผลิต200 เมกะวัตต์และจะเปิดใช้งานภายในปี 2019.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด