การค้าทวิภาคีเวียดนาม – ไทยมุ่งสู่เป้าหมาย2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2020

(VOVWORLD) - เวียดนามและไทยหารือเกี่ยวกับแผนการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อพยายามบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าต่างตอบแทน 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2020
การค้าทวิภาคีเวียดนาม – ไทยมุ่งสู่เป้าหมาย2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2020  - ảnh 1 ภาพการประชุม

ในการประชุมครั้งที่ 3 คณะกรรมการร่วมทางการค้าเวียดนาม – ไทย ที่รัฐมนตรีพาณิชย์และอุตสาหกรรมเวียดนาม เจิ่นต๊วนแองและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทย สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ร่วมเป็นประธานในระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม ณ กรุงฮานอย ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันในการตรวจสอบและสรุปสถานการณ์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้านับตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าเวียดนาม – ไทยครั้งที่ 2 เมื่อปี 2015 หารือเกี่ยวกับแผนการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อพยายามบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้าต่างตอบแทน 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2020 และมุ่งสู่ความสมดุลในด้านนี้มากขึ้น พร้อมทั้งเห็นพ้องมาตรการแก้ไขอุปสรรคต่างๆในการนำเข้าและส่งออกของสถานประกอบการ เวียดนามขอให้ฝ่ายไทยอำนวยความสะดวกให้แก่สินค้าการเกษตรและอาหารของเวียดนามที่ส่งออกไปยังประเทศไทย ผลักดันขั้นตอนและกลไกระเบียบการออกใบอนุญาตให้แก่ผลไม้สดบางชนิดของเวียดนาม ลดและยกเลิกมาตรการปกป้องทางการค้าต่อเหล็กของเวียดนาม ในการกล่าวปราศรัยในการประชุม นายเจิ่นต๊วนแอง รัฐมนตรีว่าการการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเวียดนามได้เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ว่า ทั้งสองประเทศมีกรอบและกลไกความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีต่างๆ ซึ่งทั้งสองประเทศกำลังใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือของคณะกรรมการร่วมทางการค้าเวียดนาม – ไทยมีความสำคัญและความหมายมาก สำหรับอนาคตของความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทย สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เผยว่า

ตามข้อมูลสถิติของทบวงศุลกากรเวียดนาม ปัจจุบันนี้ ไทยเป็นหุ้นส่วนการค้ารายใหญ่ที่สุดในอาเซียนของเวียดนาม โดยมูลค่าการค้าต่างตอบแทนเพิ่มขึ้นจาก 1 หมื่น 1 พัน 5 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี 2015 ขึ้นเป็น 1 หมื่น 5 พัน 3 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2017 ด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 15.5 ต่อปี.

การค้าทวิภาคีเวียดนาม – ไทยมุ่งสู่เป้าหมาย2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2020  - ảnh 2บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม 
การค้าทวิภาคีเวียดนาม – ไทยมุ่งสู่เป้าหมาย2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2020  - ảnh 3คณะผู้แทนของฝ่ายไทย 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด