การค้าอิเล็กทรอนิกส์เอื้อให้แก่สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

(VOVworld) - อินเตอร์เน็ตและการค้าอิเล็กทรอนิกส์ได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อของสถาน ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมและเพิ่มความเสมอภาคในการแข่งขัน อีกทั้งขยายขอบเขตในด้านการตลาดและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสถาน ประกอบการต่างๆ

การค้าอิเล็กทรอนิกส์เอื้อให้แก่สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม - ảnh 1
ภาพการสัมมนา (Photo: khoahocvacongnghevietnam.com.vn)
  (VOVworld) - การค้าอิเล็กทรอนิกส์ช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้แก่สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม นี่คือความคิดเห็นของดร. เหงวียนดิ่งจุก รองหัวหน้าสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนสังกัดสถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์เวียดนามในการสัมมนาในหัวข้อ “ผลกระทบของอินเตอร์เน็ตและการค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่อกิจการของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อบ่ายวันที่ 28 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย โดยดร. เหงวียนดิ่งจุกได้เผยว่า อินเตอร์เน็ตและการค้าอิเล็กทรอนิกส์ได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมและเพิ่มความเสมอภาคในการแข่งขัน อีกทั้งขยายขอบเขตในด้านการตลาดและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสถานประกอบการต่างๆ สถานประกอบการได้รับการสนับสนุนในการเข้าถึงตลาดโลก ลดการพึ่งพานายหน้าและครองส่วนแบ่งในตลาดโลกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วด้วยค่าใช้จ่ายน้อย ลดความเสี่ยงและเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
  ในช่วงปี 2012 – 2013 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมได้พัฒนาเป็นอย่างมาก โดยจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ต่อปี มีผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตกว่า 30 ล้านคนและ กว่า 17 ล้านคนใช้บริการระบบ 3จี.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด