การชุมนุมรำลึกวันครอบครัวเวียดนามปี๒๐๑๓

(VOVWorld) – การชุมนุมรำลึกวันครอบครัวเวียดนามปี๒๐๑๓
การชุมนุมรำลึกวันครอบครัวเวียดนามปี๒๐๑๓ - ảnh 1
ครอบครัวเวียดนามที่มีความสุข

VOVWorld) – เช้าวันที่๒๘เดือนนี้ ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดพิธีชุมนุมรำลึกวันครอบครัวเวียดนาม๒๘มิถุนายนโดยมีครอบครัววัฒนธรรมดีเด่นที่เป็นชนกลุ่มน้อยในกรุงฮานอย๑๕๐ครอบครัวเข้าร่วม ในการนี้ ท่านเหงวียนเถี่ยนเญิน รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า ครอบครัวถือเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุด เป็นที่ผลิตคน ภาษา รักษาวัฒนธรรม ดูแลเอาใจใส่ชีวิตทางวัตถุและจิตใจให้แก่แต่ละคน  การสร้างสรรค์ครอบครัวที่มีความสุขเป็นเป้าหมายที่พรรคและรัฐให้ความสนใจอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ หัวข้อของปีครอบครัวเวียดนามปี๒๐๑๓ที่นายกรัฐมนตรีได้เลือกคือ“การประสานความรัก”ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญ แสดงให้เห็นความตั้งใจของทั้งพรรคและประชาชนทั้งมวลที่จะสร้างสรรค์ครอบครัวที่อิ่มหนำ ผาสุก และก้าวหน้า ท่านเหงวียนเถี่ยนเญินกล่าวว่า“กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว ในฐานะบริหารรัฐงานด้านครอบครัว ควรประสานงานกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติโครงการประสานต่างๆอย่างเข้มแข็ง ทางกระทรวงศึกษาธิการและฝึกอบรมควรนำเนื้อหาการสร้างสรรค์ครอบครัวเข้าในหลักสูตรการศึกษาสามัญเพื่อให้เด็กเวียดนามเข้าใจว่า ชาวเวียดนามทุกคนต่างมีสถาบันหลัก๓แห่งได้แก่ มาตุภูมิ แผ่นดิน บรรพบุรุษกับวงตระกูลและครอบครัว ซึ่งเป็นเสาหลักทางวัตถุ วัฒนธรรมทางจิตวิญญาณของชาติเวียดนามและคนเวียดนาม และเป็นรากฐานของพลังเข้มแข็งในอดีตและอนาคตของชาติเวียดนามที่ต้องทำนุบำรุงให้นับวันยิ่งยั่งยืน”โอกาสนี้ ครอบครัววัฒนธรรมดีเด่น๑๕๐ครอบครัวดังกล่าวได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ครอบครัวที่ยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจและการดูแลเอาใจใส่ชีวิตทางจิตใจ ครอบครัวที่ได้รับการสดุดีในวันนี้เป็นครอบครัวขยาย๔รุ่น ทำการส่งเสริมการศึกษา การกุศลและ เดินหน้าในการสร้างสรรค์ครอบครัวที่มีวัฒนธรรมและพัฒนาเศรษฐกิจ./.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด