การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่คนจนจะดีขึ้นในปี ๒๐๑๔ นี้

( VOVworld )-เพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่คนจนและผู้ที่อยู่ในเป้าที่จะได้รับเงินสวัสดิการสังคม ปี ๒๐๑๓ ที่ผ่านมา รัฐบาลอนุมัติมติ ๑๓๖ เกี่ยวกับนโยบายช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในเป้าที่จะได้รับเงินสวัสดิการสังคม

(VOVworld)-เพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่คนจนและผู้ที่อยู่ในเป้าที่จะได้รับเงินสวัสดิการสังคม ปี ๒๐๑๓ ที่ผ่านมา รัฐบาลอนุมัติมติ ๑๓๖ เกี่ยวกับนโยบายช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในเป้าที่จะได้รับเงินสวัสดิการสังคม โดยเพิ่มเพดานเงินช่วยเหลือขึ้นเป็น ๒๗๐,๐๐๐ ด่งต่อเดือนเมื่อเทียบกับ ๑๘๐,๐๐๐ ด่งต่อเดือนตามกำหนดเดิม  มติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๐๑๔  ท่านฝ่ามถิ่ห่ายเจวี่ยน รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเปิดเผยว่า “ ผู้ที่จะได้รับสวัสดิการสังคมมีประมาณ ๒.๖ ล้านคน ดังนั้นแต่ละปีรัฐบาลต้องจัดงบกว่า ๗ ล้านล้านด่ง  ปัจจุบัน กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้กำลังได้รับเงินสวัสดิการสังคม ๑๘๐,๐๐๐ ต่อเดือน ดังนั้นทางกระทรวงได้เสนอให้รัฐบาลอนุมัติมติ ๑๓๖ เดื่อเพิ่มเงินช่วยเหลือให้แก่พวกเขาขึ้นเป็น ๒๗๐,๐๐๐ ด่งต่อเดือน พวกเราให้ความสนใจต่อกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด