การตั้งและตอบกระทู้ถามแสดงให้เห็นถึงบทบาท ความรับผิดชอบและอำนาจการตรวจสอบของสภาแห่งชาติ

(VOVWORLD) - ภายหลังประชุมมาเป็นเวลา 2 วัน วันที่ 6 มิถุนายน การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 7 สมัยที่ 14 ได้เสร็จสิ้นวาระการตั้งและตอบกระทู้ถาม 

รัฐมนตรี 4 คนได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการรักษาความมั่นคงทั่วไป โตเลิม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการก่อสร้าง ฝามห่งห่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและขนส่ง เหงวียนวันเถและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการท่องเที่ยว เหงวียนหงอกเถียน รวมถึงบรรดารองนายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามของผู้แทนสภาแห่งชาติ  230 คน ผลการตอบกระทู้ถามได้แสดงให้เห็นว่า เนื้อหาการตั้งกระทู้ถามล้วนเป็นประเด็นร้อนในชีวิตเศรษฐกิจ-สังคมที่ประชาชน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผู้แทนสภาแห่งชาติให้ความสนใจ การตั้งและตอบกระทู้ถามครั้งนี้ได้ดำเนินไปอย่างตรงไปตรงมา มีประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบและสร้างสรรค์ ประธานสภาแห่งชาติ เหงวียนถิกิมเงินได้เผยว่า “การตั้งกระทู้ถามของผู้แทนสภาแห่งชาติได้แสดงให้เห็นถึงบทบาท ความรับผิดชอบและอำนาจการตรวจสอบของสภาแห่งชาติ การอยู่เคียงข้างและแบ่งเบาอุปสรรคในการบริหารของรัฐบาล เสนอมาตรการต่างๆในแผนการของรัฐบาล กระทรวงและหน่วยงานต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่และข้อจำกัดต่างๆเพื่อตอบสนองความปรารถนาของประชาชน”

บนพื้นฐานของการตั้งและตอบกระทู้ถามดังกล่าว คณะกรรมาธิการสามัญแห่งสภาแห่งชาติจะจัดทำร่างมติเพื่อยื่นเสนอให้ที่ประชุมสภาแห่งชาติพิจารณาอนุมัติเพื่อเป็นพื้นฐานทางนิตินัยให้แก่การปฏิบัติ การตรวจสอบการปฏิบัติตอบสนองความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของประเทศ รวมทั้งความปรารถนาของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด