การทำประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉบับแก้ไข

(VOVworld) – ร่างกฎหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉบับแก้ไขมีเนื้อหาใหม่หลายข้อ เช่น การรักษาทรัพยากรที่ดิน แผนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและรายงานสิ่งแวดล้อม

การทำประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉบับแก้ไข - ảnh 1
การสัมมนา“การทำประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉบับแก้ไข” (monre.gov.vn)

(VOVworld) – “การทำประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉบับแก้ไข” คือหัวข้อของการสัมมนาที่จัดโดยกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นที่มีขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน ภายหลัง 7 ปีที่ประกาศใช้ กฎหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปี 2005 ได้มีส่วนร่วมอนุกรักษ์และจำกัดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตาม ในสภาวะการณ์ความต้องการของยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ กฎหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปี 2005 ได้ปรากฎข้อบกพร่องที่ยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงจนนำไปสู่การขาดความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ร่างกฎหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉบับแก้ไขมีเนื้อหาใหม่หลายข้อ เช่น การรักษาทรัพยากรที่ดิน แผนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและรายงานสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติมความเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม บรรดาผู้แทนได้เน้นหารือและมีส่วนร่วมสำคัญต่อร่างกฎหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉบับแก้ไข โดยเฉพาะความรับผิดชอบ การกำหนดสิทธิในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นและบทบาทของสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด