การประกวดข้อคิดริเริ่มแห่งธุรกิจสตาร์ทอัพของเยาวชนในเขตชนบทครั้งที่หนึ่ง

(VOVWORLD) - เพื่อผลักดันขบวนการ “เยาวชนร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ชนบทใหม่” “โครงการสนับสนุนเยาวชนทำธุรกิจสตาร์ทอัพ”และมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 คณะกรรมการกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ส่วนกลางได้ประกาศจัดการประกวดข้อคิดริเริ่มแห่งธุรกิจสตาร์ทอัพเยาวชนในเขตชนบทครั้งที่หนึ่ง

การประกวดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมจิตใจแห่งการทำธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของเยาวชน อีกทั้งสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้แก่การทำธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะในด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของเยาวชนในเขตชนบท นาย เหงวียนแองต๊วน เลขาธิการกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ส่วนกลางได้เผยว่า กองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ส่วนกลางมีความประสงค์ว่า การประกวดดังกล่าวจะดึงดูดความสนใจและการเข้าร่วมของเยาวชนเป็นจำนวนมากเพื่อมีส่วนร่วมสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนให้เยาวชนเข้าร่วมกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างการเกษตร ดึงดูดการลงทุนของสถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศในโครงการทำธุรกิจสตาร์ทอัพด้านการเกษตรของเยาวชน

พิธีมอบรางวัลการประกวดจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ โดยจะมีการมอบรางวัลที่หนึ่งจำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล รางวัลที่ 3 จำนวน 3 รางวัลและรางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด