การประชุมกึ่งวาระครั้งที่ 11 ของฟอรั่มภูมิภาคอาเซียนเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล

(VOVWORLD) - การประชุมกึ่งวาระครั้งที่ 11 ของฟอรั่มภูมิภาคอาเซียนหรือ ARF เกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเลหรือ ISM – MS ได้มีขึ้น ณ นครดานัง ประเทศเวียดนามในระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคมเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเล กิจกรรมความร่วมมือต่างๆในกรอบฟอรั่ม ARF เสนอกิจกรรมและความคิดริเริ่มต่างๆให้แก่ระยะต่อไป
การประชุมกึ่งวาระครั้งที่ 11 ของฟอรั่มภูมิภาคอาเซียนเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล - ảnh 1ภาพการประชุม

ในการประชุม ผู้แทนได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงในทะเลของภูมิภาค ผลความร่วมมือและความท้าทายต่างๆ สรุปผลการปฏิบัติกลไกและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวทาง นโยบายและมาตรการแก้ไขที่ได้รับการปฏิบัติในระดับประเทศและภูมิภาค พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินเรือ สิ่งแวดล้อมทางทะเลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้จะหารือและเห็นพ้องข้อเสนอและความคิดริเริ่มใหม่ๆเพื่อระบุเข้าในแผนการปฏิบัติร่วมของฟอรั่ม ARF กึ่งวาระปี2019-2020

ก่อนหน้านั้น ณ นครดานัง ก็ได้มีการจัดการสัมมนา ARF ครั้งที่ 2 เกี่ยวกับการขยายความร่วมมือระดับภูมิภาคในการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล โดยเสนอความคิดริเริ่มและประสบการณ์ของประเทศต่างๆ เช่น การประสานงานและความร่วมมือระหว่างประเทศของกองกำลังตำรวจฟิลิปปินส์ ความพยายามปรับปรุงข้อกำหนดต่างๆในระบบกฎหมายของเวียดนาม ความคิดริเริ่มของมาเลเซียและประสบการณ์ของอียูในการยกระดับความรู้เกี่ยวกับบรรยากาศทางทะเล การฝึกอบรมและการเพิ่มทักษะความสามารถ

เนื้อหาสำคัญในการสัมมนาครั้งนี้คือการจัดทำหลักกฎระเบียบและการปฏิบัติร่วมกันให้แก่กองกำลังบังคับใช้กฎหมายทางทะเล.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด