การประชุมกลุ่มปฏิบัติงานร่วมเวียดนาม-ไทยเกี่ยวกับความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคงครั้งที่๘

(VOVWorld)-วันที่๒๔สิงหาคม ณ จังหวัดแทงฮว้า กระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปเวียดนามได้ประสานกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติของไทยจัดการประชุมกลุ่มปฏิบัติงานร่วมเวียดนาม-ไทยเกี่ยวกับความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคงครั้งที่๘  
การประชุมกลุ่มปฏิบัติงานร่วมเวียดนาม-ไทยเกี่ยวกับความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคงครั้งที่๘   - ảnh 1การประชุมกลุ่มปฏิบัติงานร่วมเวียดนาม-ไทยเกี่ยวกับความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคงครั้งที่๘  (Phoo: vietnamplus.vn)
(VOVWorld)-วันที่๒๔สิงหาคม ณ จังหวัดแทงฮว้า กระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปเวียดนามได้ประสานกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติของไทยจัดการประชุมกลุ่มปฏิบัติงานร่วมเวียดนาม-ไทยเกี่ยวกับความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคงครั้งที่๘  ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เน้นหารือเกี่ยวกับเนื้อหาของความร่วมมือในเวลาที่จะถึง รวมทั้ง กลไกการสนทนาด้านความมั่นคงระดับสูงระหว่างกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปเวียดนามกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทย  กลไกการสนทนานโยบายด้านกลาโหมระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  ผลักดันการใช้โทรศัพท์สายด่วนระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาทางทะเลอย่างทันการณ์   มาตรการปฏิบัติกลไกการดำเนินงานของกลุ่มปฏิบัติงานร่วมและโทรศัพท์สายด่วนเกี่ยวกับการต่อต้านการจับปลาอย่างผิดกฎหมายระหว่างกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามกับหุ้นส่วนต่างๆของไทย  ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะปฏิบัติข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างสองประเทศโดยเร็ว  มุ่งสู่การลงนามข้อตกลงช่วยเหลือด้านตุลาการเกี่ยวกับการค้าและพลเรือน  ผลักดันความร่วมมือภายในอาเซียนเพื่อยืนหยัดจุดยืนร่วมเกี่ยวกับปัญหาทะเลตะวันออกบนพื้นฐานการให้ความเคารพกฎหมายสากล  พัฒนา บริหารและใช้แหล่งน้ำจากแม่น้ำโขงตามกฎหมายสากลเพื่อค้ำประกันผลประโยชน์ของประเทศในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด