การประชุมคณะกรรมการชี้นำส่วนกลางเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

(VOVworld) – รองนายกรัฐมนตรีเวืองดิ่งเหวะชื่นชมความพยายามของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆในการปฏิบัติโครงการแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

การประชุมคณะกรรมการชี้นำส่วนกลางเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน - ảnh 1

(VOVworld) – เมื่อเช้าวันที่ 18 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย รองนายกรัฐมนตรีเวืองดิ่งเหวะเป็นประธานการประชุมของคณะกรรมการชี้นำส่วนกลางว่าด้วยการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน โดยชื่นชมผลสำเร็จที่ได้บรรลุในด้านนี้ของคณะกรรมการฯในเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะความพยายามของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆในการปฏิบัติโครงการแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเรียกร้องให้คณะกรรมการฯผลักดันการปฏิบัติโครงการฯบนพื้นฐานการถอดประสบการณ์จากการปฏิบัติในตลอด 5 ปีที่ผ่านมาเพื่อวางเป้าหมายในรอบ 5 ปีที่จะถึงเพื่อให้การปฏิบัติโครงการฯมีประสิทธิภาพทั้งในด้านเนื้อหาและวิธีการปฏิบัติเพื่อสามารถแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ควบคู่กันนั้นต้องปฏิบัตินโยบายให้สิทธิพิเศษด้านที่ดิน ภาษี สินเชื่อและสนับสนุนด้านการตลาดเพื่อดึงดูดการลงทุนของสถานประกอบการและสร้างงานทำให้แก่แรงงานในท้องถิ่น เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาดในท้องถิ่นที่ยากจนและพื้นที่ที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัย ตลอดจนปฏิบัตินโยบายแก้ปัญหาความยากจนพร้อมกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม กลาโหมและความมั่นคง รองนายกรัฐมนตรีเวืองดิ่งเหวะย้ำว่า “ต้องทำการตรวจสอบและสอดแทรกโครงการต่างๆเพื่อลดจำนวนเอกสารเพื่อปรับปรุงข้อเสนอให้มีความสมบูรณ์เพื่อยื่นต่อรัฐบาลช่วยประชาชนมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้นในการแก้ปัญหาความยากจน ต้องเชิดชูตัวอย่างดีเด่นและต้องพิจารณาเป้าหมายและเงื่อนไขของท้องถิ่นอย่างรอบคอบเพื่อให้การแก้ปัญหาความยากจนมีประสิทธิภาพมากขึ้น”.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด