การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเวียดนามครั้งที่๔สมัยที่๙

(VOVWorld)-ในระหว่างวันที่๑๕ถึง๑๖กรกฎาคม ณ นครฮาลอง จังหวัดกว๋างนิง ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเวียดนามครั้งที่๔สมัยที่๙
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเวียดนามครั้งที่๔สมัยที่๙   - ảnh 1
นาย เลก๊วกฟอง  นายกสมาคมนักศึกษาเวียดนาม
(Photo: tuoitrethudo.vn)
(VOVWorld)-ในระหว่างวันที่๑๕ถึง๑๖กรกฎาคม ณ นครฮาลอง จังหวัดกว๋างนิง ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเวียดนามครั้งที่๔สมัยที่๙  ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้หารือเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ รับฟังรายงานเกี่ยวกับรูปแบบที่ดีและวิธีการทำที่มีประสิทธิภาพในปีการศึกษา๒๐๑๔-๒๐๑๕  หารือเกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติของทางสมาคมฯและขบวนการนักศึกษาในปีการศึกษา๒๐๑๔-๒๐๑๕  จัดตั้งคณะเลขานุการ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของสมาคมนักศึกษาเวียดนามสมัยที่๙  นาย เลก๊วกฟอง  เลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ส่วนกลางและนายกสมาคมนักศึกษาเวียดนามได้เผยว่า สมาคมนักศึกษาส่วนกลางเวียดนามได้เลือกหัวข้อของปีการศึกษา๒๐๑๕-๒๐๑๖คือ “นักศึกษาเวียดนามมีความคิดสร้างสรรค์และผสมผสาน”  ผมมีความประสงค์ว่า สมาคมทุกระดับและนักศึกษาแต่ละคนจะขานรับหัวข้อดังกล่าวและลงมือปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาและของสมาคมฯ  ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาผสมผสานเป็นอย่างดี”
ในการนี้ คณะผู้จัดงานได้มอบทุนการศึกษาเหงวียนท้ายบิ่ง๒๐ทุนให้แก่นักศึกษา  ซึ่งเป็นกรรมการของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ  มอบหนังสือชมเชยให้แก่หน่วยงานที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯและขบวนการนักศึกษาในปีการศึกษา๒๐๑๔-๒๐๑๕.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด