การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติครั้งที่34

(VOVWORLD) -วันที่9พฤษภาคม ในกรอบการประชุมครั้งที่ 34 คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างรายงานผลการปฏิบัติการตรวจสอบการแก้ไขข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ส่งถึงการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่6และรายงานรวบรวมความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนที่ส่งถึงการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่7

การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติครั้งที่34 - ảnh 1 ภาพของการประชุม

นาย เจิ่นแทงเหมิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้เผยว่า หลังการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่6สมัยที่14มาจนถึงปัจจุบัน คณะประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้ประสานงานกับคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติรวบรวม1,915ความคิดเห็นและข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกี่ยวกับปัญหาที่เร่งด่วนต่างๆ

นาย โด๋บ๊าติ รองประธานสภาแห่งชาติเวียดนามได้เผยว่า สภาแห่งชาติจะทำการตรวจสอบและหารือเกี่ยวกับข้อเสนอต่างๆของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการประชุมครั้งนี้ “ปัญหาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ความปลอดภัยด้านจราจร การวางผังตัวเมือง การปรับปรุงโครงสร้างการเกษตร สาธารณสุข การดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน การสร้างสรรค์ชนบทใหม่เป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากบรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยต้องประเมินปัญหาที่เกี่ยวข้องถึงการแก้ไขข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อบทบาทของสำนักงานภาครัฐ เช่น สภาแห่งชาติ รัฐบาล ศาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง”

ในวันเดียวกัน คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดของกฎหมายการลงทุนสาธารณะและการเตรียมความพร้อมให้แก่การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่7.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด