การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาครั้งที่ 50

(VOVworld) – ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับสถานการณ์การปฏิบัติหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจสังคม งบประมาณแผ่นดินใน 6 เดือนแรกและมาตรการปฏิบัติหน้าที่ใน 6 เดือนที่เหลือของปี 2016

การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาครั้งที่ 50 - ảnh 1
การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาครั้งที่ 50 (vietnamplus)

(VOVworld) – เช้าวันที่ 11 กรกฎาคม ณ อาคารรัฐสภา ได้มีการเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาที่มีขึ้นในระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การปฏิบัติหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจสังคม งบประมาณแผ่นดินใน 6 เดือนแรกของปีและมาตรการปฏิบัติหน้าที่ใน 6 เดือนที่เหลือ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างโครงการปฏิบัติงานตรวจสอบของรัฐสภา คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาปี 2017 การจัดทำกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2016

ในช่วงเช้า ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับสถานการณ์การปฏิบัติหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจสังคม งบประมาณแผ่นดินใน 6 เดือนแรกและมาตรการปฏิบัติหน้าที่ใน 6 เดือนที่เหลือของปี 2016 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุนอ่านรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับสถานการณ์การปฏิบัติหน้าที่ใน 6 เดือนที่เหลือของปี 2016 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอ่านรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงบประมาณแผ่นดินใน 6 เดือนแรกและการปฏิบัติหน้าที่ใน 6 เดือนที่เหลือของปี 2016 หัวหน้าคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงินและงบประมาณแผ่นดินแห่งรัฐสภาอ่านรายงานการตรวจสอบเกี่ยวกับด้านที่เกี่ยวข้อง

ส่วนในช่วงบ่าย ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างมติของรัฐบาลเกี่ยวกับระเบียบการเฉพาะเขตด้านการลงทุน การเงิน งบประมาณแผ่นดินและการกระจายอำนาจการบริหารต่อนครดานัง.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด