การประชุมครั้งที่๔คณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

(VOVWorld)-ในการกล่าวปราศรัยเปิดการประชุม เช้าวันที่๑๙กุมภาพันธ์  ณ กรุงฮานอย  ท่านเหงียนเติ๊นหยุง  นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ย้ำถึงปัญหาที่สำคัญและเร่งด่วนในการปฏิบัติโครงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของเวียดนาม
การประชุมครั้งที่๔คณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ - ảnh 1
ท่านเหงียนเติ๊นหยุง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม
(VOVWorld)-นายกฯเวียดนามเป็นประธานการประชุมครั้งที่๔คณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ในการกล่าวปราศรัยเปิดการประชุม เช้าวันที่๑๙กุมภาพันธ์  ณ กรุงฮานอย  ท่านเหงียนเติ๊นหยุง  นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ย้ำถึงปัญหาที่สำคัญและเร่งด่วนในการปฏิบัติโครงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของเวียดนาม  ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาดังกล่าวและปัญหาน้ำทะเลหนุน        พร้อมทั้ง  กำชับให้บรรดาผู้แทนเน้นหารือและประเมินเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการฯ  กำหนดหน้าที่ในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อกำหนดปัญหาการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกลายเป็นหน้าที่หลัก โอกาสนี้ ท่านเหงวียนเติ้นหยุงได้กล่าวว่า  ต้องจัดทำกลไก ยุทธศาสตร์การวางผังและแผนการให้สมบูรณ์และเหมาะสมโดยเน้นถึงแผนที่น้ำทะเลหนุน วิจัยสถานการณ์แผ่นดินทรุด ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบ ปัจจุบัน ต้องให้ความสนใจเป็นอับดับต้นๆต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การป้องกันภัยธรรมชาติและป่าชายเลนเพราะป่าป้องกันริมฝั่งทะเลซึ่งมีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ ผมขอเสนอว่า กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการเกษตรต้องวิจัยกลไกส่งเสริมโครงการพัฒนาป่าป้องกันอย่างเคร่งครัดผ่านการจัดทำระเบียบนโยบายและจัดสรรค์แหล่งเงินทุน
ท่านนายกรัฐมนตรียังสั่งให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการวิจัย ปฏิบัติระยะที่2ของโครงการบ้านในเขตน้ำท่วมในจังหวัดและนครต่างๆในภาคกลางและเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง เน้นผลักดันโครงการจัดสรรค์น้ำบริโภคให้แก่ประชาชน แก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่ราบลุ่มของแม่น้ำสายต่างๆและจำกัดขยะ
ตามการประเมินของสำนักงานประจำของคณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปัจจุบัน นโยบายกฎหมายของเวียดนามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศถูกจัดทำและปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียง ตามแผนการในปี 2014 คณะกรรมการฯมีแนวทางผลักดันการร่างกลไก นโยบายระดมแหล่งพลังให้แก่การขยายตัวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปฏิบัติการสอดแทรกการขยายตัวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้ากับกิจกรรมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของหน่วยงานและท้องถิ่น./.


        

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด