การประชุมครั้งที่ 1 รัฐสภาสมัยที่ 14 ให้ความสนใจถึงปัญหาบุคลากรระดับสูงของรัฐ

(VOVworld)- การประชุมครั้งที่ 1 รัฐสภาสมัยที่ 14 จะรับฟังรายงานของสภาการเลือกตั้งแห่งชาติที่สรุปผลการเลือกตั้งผู้แทน รัฐสภาสมัยที่ 14 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2016-2021 การตรวจสอบสมาชิกภาพของผู้แทนรัฐสภา...
การประชุมครั้งที่ 1 รัฐสภาสมัยที่ 14 ให้ความสนใจถึงปัญหาบุคลากรระดับสูงของรัฐ - ảnh 1
(VOVworld) – บ่ายวันที่ 19 กรกฎาคม สำนักรัฐสภาได้จัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1 รัฐสภาสมัยที่ 14 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 20-29 กรกฎาคม โดยจะใช้เวลา 6 วันเพื่อพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรระดับสูง โดยจะรับฟังรายงานของสภาการเลือกตั้งแห่งชาติที่สรุปผลการเลือกตั้งผู้แทนรัฐสภาสมัยที่ 14 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2016-2021 การตรวจสอบสมาชิกภาพของผู้แทนรัฐสภา การจัดการเลือกตั้งประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา หัวหน้าคณะกรรมาธิการต่างๆแห่งรัฐสภา ประธานประเทศ นายกรัฐมนตรีและอนุมัติรายชื่อผู้ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ พร้อมทั้งจะใช้เวลา 2 วันเพื่อพิจารณาและหารือเกี่ยวกับรายงานของรัฐบาลว่าด้วยสถานการณ์การปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและงบประมาณแผ่นดินใน 6 เดือนแรกของปี มาตรการแก้ไขใน 6 เดือนที่เหลือของปีและพิจารณาอนุมัติมติของรัฐสภาเกี่ยวกับโครงการร่างกฎหมาย กฤษฎีกา โครงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐสภาในปี 2017
นายเหงียนแห่งฟุ๊กเผยว่า รัฐสภาสมัยที่ 14 จะให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการร่างเอกสารทางนิตินัยเพื่อช่วยให้เวียดนามผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างกว้างลึก สร้างบรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจให้แก่สถานประกอบการและกฎหมายต่างๆเพื่อมีส่วนร่วมต่อการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด