การประชุมครั้งที่ 15 เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีนเกี่ยวกับการปฏิบัติดีโอซี

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ณ มณฑล หูหนาน ประเทศจีน อาเซียนและจีนได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสหรือSOM อาเซียน -จีนครั้งที่ 15 เกี่ยวกับการปฏิบัติแถลงการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อกันของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือดีโอซี นาย เหงียนก๊วกหยุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะผู้แทนเวียดนามเข้าร่วมการประชุม
การประชุมครั้งที่ 15 เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีนเกี่ยวกับการปฏิบัติดีโอซี - ảnh 1บรรดารัฐมนตรีช่วยต่างประเทศอาเซียนและจีนในการประชุมครั้งที่ 15 เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซีย-จีนเกี่ยวกับการปฏิบัติดีโอซี 

ที่ประชุม SOM-DOC 15 ได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์การปฏิบัติดีโอซี ยืนยันอีกครั้งถึงความสำคัญของการปฏิบัติเอกสารฉบับนี้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพต่อการธำรงการสนทนาร่วมมือเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลตะวันออก อีกทั้งย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องผลักดันและขยายมาตรการสร้างสรรค์ความไว้วางใจในกรอบการปฏิบัติดีโอซี ซึ่งถือเป็นส่วนร่วมที่จริงจังของทั้งสองฝ่ายให้แก่ภูมิภาค สร้างบรรยากาศที่สะดวกให้แก่การเจรจาซีโอซี ที่ประชุมได้กล่าวถึงการอัพเดทแผนการปฏิบัติดีโอซีในช่วงปี 2016-2018 สำหรับเนื่อหาเอกสารซีโอซี  ที่ประชุม SOM-DOC 15 ได้พิจารณาและชื่นชมผลการเจรจา ณ JWG-DOC ครั้งที่ 23 และ 24 หารือเกี่ยวกับซีโอซีและวิธีการเจรจาเอกสารฉบับนี้ กำหนดก้าวเดินต่อไป ตลอดจนการจัดทำรายงานเพื่อยื่นเสนอต่อที่ประชุม PMC อาเซียน-จีนในเดือนสิงหาคมนี้ ณ สิงคโปร์

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม SOM-DOC รัฐมนตรีช่วย เหงียนก๊วกหยุง ได้ยืนยันถึงความสำคัญของการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพต่อการธำรงสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ชื่นชมผลงานที่ได้บรรลุในการปฏิบัติดีโอซี พร้อมทั้งแสดงความวิตกกังวลต่อกิจกรรมปรับปรุง ติดตั้งและทดลองยุทโธปกรณ์บนโครงสร้างกายภาพที่มีการพิพาทในทะเลตะวันออก ซึ่งขัดกับหลักการของดีโอซี ส่งผลกระทบในทางลบต่อกระบวนการเจรจาซีโอซี รัฐมนตรีช่วยได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายต้องใช้ความอดกลั้น ไม่มีปฏิบัติการที่ทำให้สถานการณ์มีความซับซ้อน และสร้างบรรยากาศที่สะดวกให้แก่การเจรจาซีโอซี สำหรับแนวทางจัดทำซีโอซี นาย เหงียนก๊วกหยุง ได้ยืนยันถึงทัศนะของเวียดนามต่อเอกสารฉบับนี้ โดยซีโอซีต้องมีผลบังคับใช้ มีข้อผูกมัดทางนิตินัยและเป็นเครื่องมือเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออก มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับกฎหมายสากล โดยเฉพาะอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 มีส่วนร่วมอย่างจริงจังต่อการสร้างสรรค์ภูมิภาคที่สันติภาพ เสถียรภาพและปฏิบัติตามกฎหมาย

ก่อนหน้านั้น ในระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน ได้มีการจัดการประชุมครั้งที่ 24 กลุ่มปฏิบัติงานร่วมหรือ JWG  อาเซียน-จีนเกี่ยวกับการปฏิบัติดีโอซี เพื่อทบทวนกระบวนการปฏิบัติดีโอซี เจรจาซีโอซีและกำหนดกิจกรรมต่อไปที่เกี่ยวข้องถึงเนื้อหานี้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด