การประชุมครั้งที่ 25 คณะกรรมการชี้นำการปฏิรูปตุลการส่วนกลาง

(VOVworld) – คณะกรรมการชี้นำการปฏิรูปตุลาการส่วนกลางได้จัดการประชุมครั้งที่ 25 เพื่อหารือและแสดงความคิดเห็นต่อ “โครงการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นในการปฏิบัติงานของทนายความและ รายงานเกี่ยวกับการร่างอนุสารของคณะกรรมการฯวาระต่างๆตั้งแต่ปี 2002 – 2016”

การประชุมครั้งที่ 25 คณะกรรมการชี้นำการปฏิรูปตุลการส่วนกลาง - ảnh 1

(VOVworld) – วันที่ 17 มีนาคม คณะกรรมการชี้นำการปฏิรูปตุลาการส่วนกลางได้จัดการประชุมครั้งที่ 25 เพื่อหารือและแสดงความคิดเห็นต่อ “โครงการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นในการปฏิบัติงานของทนายความและรายงานเกี่ยวกับการร่างอนุสารของคณะกรรมการฯวาระต่างๆตั้งแต่ปี 2002 – 2016” ในการกล่าวปราศรัยในการประชุม ท่านเจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศเวียดนามได้ชื่นชมว่า โครงการได้รับการเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบ โดยเสนอมาตรการแก้ไขการคอร์รัปชั่นในการปฏิบัติงานของทนายความและขั้นตอนการปฏิบัติมาตรการแก้ไขเหล่านี้ สำหรับขอบเขตของโครงการ ท่านเจืองเติ๊นซางได้เรียกร้องให้ฝ่ายที่จัดทำโครงการดังกล่าวต้องระบุ วิจัยและคาดการณ์สถานการณ์คอร์รัปชั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความ วิเคราะห์ข้อกำหนดต่างๆของกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของทนายความเพื่อเสนอมาตรการปรับปรุงและเสริมเพิ่มเติมข้อกำหนดที่ยังไม่สอดคล้อง โดยพิจารณาและประเมินสถานการณ์คอร์รัปชั่น การป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ในเวลาที่ผ่านมาเพื่อระบุมาตรการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพในเวลาข้างหน้า.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด