การประชุมครั้งที่ 25 คณะกรรมาธิการสามัญของสภาแห่งชาติ

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 11 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการเปิดการประชุมครั้งที่ 25 คณะกรรมาธิการสามัญของสภาแห่งชาติ 
การประชุมครั้งที่ 25 คณะกรรมาธิการสามัญของสภาแห่งชาติ - ảnh 1นาง เหงียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม (vietnamplus) 

ตามกำหนดการ ในการจัดทำกฎหมาย ที่ประชุมจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันของร่างกฎหมายตำรวจทะเลเวียดนาม กฎหมายการปกป้องความลับแห่งรัฐ กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นฉบับแก้ไข อีกทั้งแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาต่างๆ การแก้ไขการจัดการค่าใช้จ่ายที่ทบวงภาษีได้จัดสรรล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติโยบายปรับลดเจ้าหน้าที่ข้าราชการให้กระทัดรัดจนถึงปี 2012 แผนการจัดสรรเงินลงทุนจากงบประมาณแผ่นดินในช่วงปี 2016-2020 การใช้เงินทุน15 ล้านล้านด่งจากเงินสำรองของแผนการระยะกลางจากงบประมาณแผ่นดินในช่วงปี 2016-2020 ให้แก่โครงการรถไฟและโครงการเส้นทางทางบกที่สำคัญและเร่งด่วน ร่างมติของคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติเกี่ยวกับตารางภาษีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปรับปรุงยอดเงินลงทุนให้แก่โครงการไฟฟ้าในตัวเมืองนครโฮจิมินห์ การปฏิบัติข้อกำหนดของกฎหมายการลงทุน กฎหมายการลงทุนภาครัฐและกฎหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องถึงรายงานประเมินผลกระทบของโครงการลงทุน ร่างมติของรัฐบาลที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับกลไกการลงทุน การเงิน งบประมาณแผ่นดินและการกำหนดอำนาจบริหารต่อนครเกิ่นเทอ.

สำหรับกฎหมายตำรวจทะเลเวียดนาม บรรดาผู้แทนได้แสดงความเห็นว่า ปัจจุบัน การปกป้องอธิปไตย อำนาจอธิปไตย สิทธิอำนาจศาลของประเทศทางทะเลกำลังประอุปสรรคและความท้าทาย ดังนั้นต้องมีข้อกำหนดที่เป็นรูปธรรมต่อกรณีใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่ตำรวจทะเลเวียดนาม ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงินได้เสนอว่า ต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับฐานะตำรวจทะเลคือกองกำลังติดอาวุธ ปฏิบัติหน้าที่ด้านพลเรือนในกรณีที่ต้องพิทักษ์รักษาปิตุภูมิมีสิทธิใช้อาวุธ “ถ้ากฎหมายตำรวจทะเลเวียดนามได้รับการอนุมัติต้องยกระดับสถานะและความแข็งแกร่งของตำรวจทะเลเพื่อปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทางทะเล เป็นกองกำลังติดอาวุธ ปฏิบัติงานด้านพลเรือนตามหลักปฏิบัติสากล ในกรณีที่จำเป็นที่ต้องพิทักษ์รักษาปิตุภูมิก็มีสิทธิ์ใช้อาวุธ”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด