การประชุมครั้งที่ 25 คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาเน้นถึงการร่างกฎหมาย

(VOVworld) – ในการประชุมที่มีขึ้นเป็นเวลา 2 วันจะเน้นถึงการร่างกฎหมายโดยคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาจะแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาสำคัญที่ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันของร่างกฎหมายฉบับต่างๆ

(VOVworld) – การประชุมครั้งที่ 25 คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาจะเปิดขึ้นในเช้าวันที่ 20 กุมภาพันธ์โดยในการประชุมที่มีขึ้นเป็นเวลา 2 วันจะเน้นถึงการร่างกฎหมายโดยคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาจะแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาสำคัญที่ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันของร่างกฎหมายฉบับต่างๆ เช่นกฎหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉบับแก้ไข กฎหมายการก่อสร้างฉบับแก้ไข กฎหมายการรับรองเอกสารฉบับแก้ไข กฎหมายการลงทุนภาครัฐและร่างกฎหมายการบินพลเรือนเวียดนามฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม
ที่ประชุมจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานของผู้พิพากษาศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการเสนอผู้พิพากษาศาลประชาชนสูงสุดเป็นสมาชิกสภาผู้พิพากษาศาลประชาชนสูงสุด รายงานประเมินและถอดประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติมติ 35 ของรัฐสภาเกี่ยวกับการลงคะแนนไว้วางใจต่อผู้ที่ดำรงตำแหน่งที่รัฐสภาและสภาประชาชนเลือกหรืออนุมัติและตัดสินใจต่อเนื้อหาสำคัญอื่นๆ./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด