การประชุมครั้งที่ 7 สภาเลือกตั้งแห่งชาติ

(VOVworld) – จากผลการเลือกตั้งและผลการฟ้องร้องและเปิดโปงที่เกี่ยวข้องถึงผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกรัฐสภา สภาเลือกตั้งแห่งชาติจะพิจารณาสมาชิกภาพของผู้แทนรัฐสภาและออกใบรับรองให้แก่ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14

การประชุมครั้งที่ 7 สภาเลือกตั้งแห่งชาติ - ảnh 1การประชุมครั้งที่ 7 สภาเลือกตั้งแห่งชาติ

(VOVworld) – เช้าวันที่ 15 กรกฎาคม ณ อาคารรัฐสภา ได้มีการจัดการประชุมครั้งที่ 7 สภาเลือกตั้งแห่งชาติ โดยที่ประชุมได้รับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อร่างรายงานสรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14 และสมาชิกสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2016-2021 และรายงานผลการตรวจสอบสมาชิกภาพของผู้แทนรัฐสภาสมัยที่ 14

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นาง เหงียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภาและประธานสภาเลือกตั้งแห่งชาติได้เผยว่า “ในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14 และสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2016-2021 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ได้เลือกสมาชิกรัฐสภา 496 คน แต่ในกระบวนการพิจารณาสมาชิกภาพของผู้แทนรัฐสภา มีสมาชิกรัฐสภา 1 คนมีพฤติกรรมที่ละเมิดข้อกำหนดของการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาและสภาประชาชนทุกระดับ จากผลการเลือกตั้งและผลการฟ้องร้องและเปิดโปงที่เกี่ยวข้องถึงผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกรัฐสภา สภาเลือกตั้งแห่งชาติจะพิจารณาสมาชิกภาพของผู้แทนรัฐสภาและออกใบรับรองให้แก่ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14”.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด