การประชุมครั้งที่ 9 คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา

(VOVworld) - นาง ต่องถิฟ้อง รองประธานรัฐสภาได้เป็นประธานในการตั้งและตอบกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์

(VOVworld) - ในกรอบการประชุมครั้งที่ 9 คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา วันที่ 18 เมษายน นาง ต่องถิฟ้อง รองประธานรัฐสภาได้เป็นประธานในการตั้งและตอบกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยในช่วงเช้า ได้มีการตั้งและตอบกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเกี่ยวกับมาตรการผลักดันการตรวจสอบการปฏิบัตินโยบายต่อผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง การบริหารภาครัฐในการฝึกสอนอาชีพและการบริหารศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนการแก้ไขปัญหางานทำให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนในชนบทและทหารปลดประจำการ
ส่วนนาย เจืองมิงต๊วน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ได้ตอบกระทู้ถามเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต การลงโทษบุคคลและคณะฯที่กระทำผิดกฎหมายด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่สร้างความเสียหายให้แก่เศรษฐกิจ ทำลายเกียรติและศักดิ์ศรีของบุคคลและคณะฯอื่น.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด