การประชุมครั้งที่6คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่12หารือและตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญต่างๆ

(VOVWORLD) -เช้าวันที่4ตุลาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการเปิดการประชุมครั้งที่6คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่12  โดยท่าน เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้กล่าวปราศรัยเปิดการประชุม 
การประชุมครั้งที่6คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่12หารือและตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญต่างๆ - ảnh 1 การประชุมครั้งที่6คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่12หารือและตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญต่างๆ

ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการกลางพรรคจะหารือและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ-สังคมและการเงิน-งบประมาณปี2017 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมและร่างงบประมาณปี2018  การผลักดันการปกป้องและดูแลสุขภาพของประชาชน งานด้านประชากรในสถานการณ์ใหม่ ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหาร ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานภาครัฐ การปรับปรุงระบบการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและปัญหาที่สำคัญต่างๆ  สำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจ-สังคม การเงิน-งบประมาณปี2017  เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนฟู้จ่อง ได้กำชับให้พิจารณารายงานของคณะผู้บริหารพรรคสาขารัฐบาล  จากสถานการณ์ที่เป็นจริงของเวียดนามและโลก หน่วยงาน ด้านและท้องถิ่นเพื่อหารือ ทำการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ใน9เดือนแรกของปี2017อย่างมีภาวะวิสัย สำหรับการปรับปรุงระบบราชการ  ท่าน เหงวียนฟู้จ่อง ได้ชี้ชัดว่า “ที่ประชุมต้องพิจารณาและประเมินสถานการณ์และเหตุผลอย่างมีภาวะวิสัยและรอบด้าน  โดยเฉพาะ ข้อจำกัดและจุดอ่อน  ถอดประสบการณ์จากการบริหาร  ทำการวิจัยและประยุกต์ใช้บทเรียนต่างๆที่เวียดนามสั่งสมในตลอด30ปีของกระบวนการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ  แสดงความคิดเห็นเพื่อให้จุดยืน เป้าหมาย หน้าที่และมาตรการในเวลาที่จะถึงมีความสมบูรณ์มากขึ้น  หน้าที่และมาตรการต่างๆที่วางไว้ต้องสอดคล้อง ตอบสนองความต้องการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆสำหรับทั้งระบบการเมือง องค์การต่างๆของพรรค รัฐและแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม องค์การการเมือง-สังคม  ถ้าหากมีปัญหาที่ซับซ้อนและมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ต้องทำการวิจัย  ปฏิบัติเป็นการนำร่องเพื่อสรุปและขยายผลการปฏิบัติ”

  สำหรับปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างและการบริหาร ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานภาครัฐ ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯได้ย้ำว่า การปรับปรุงกลไกและนโยบายเพื่อส่งเสริมสติปัญญาและส่วนร่วมของปัญญาชน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและแรงงานที่มีคุณภาพสูง ยกระดับคุณภาพของการบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคยังกำชับให้ส่วนกลางส่งเสริมความรับผิดชอบ หารือและแสดงความคิดเห็นต่อการเสร็จสิ้นการจัดทำรายงาน โครงการ ร่างมติ ข้อสรุป พิจารณาและอนุมัติปัญหาที่สำคัญต่างๆ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด