การประชุมครั้งที่9คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา:การชดเชยทางด้านจิตใจให้แก่ญาติของผู้ที่ถูกลงโทษผิดคน

(VOVworld) – นาย ต๊ง แอง ห่าว รองหัวหน้าศาลประชาชนสูงสุดได้แสดงความเห็นว่า ในการดำเนินคดีที่ลงโทษผิดคน ไม่เพียงแต่ผู้ที่ถูกลงโทษจะได้รับผลกระทบด้านจิตใจเท่านั้น หากญาติมิตรของเขา โดยเฉพาะ สามี ภรรยา ลูก  พ่อและแม่ก็ได้รับผลกระทบด้านจิตใจเช่นกัน

การประชุมครั้งที่9คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา:การชดเชยทางด้านจิตใจให้แก่ญาติของผู้ที่ถูกลงโทษผิดคน - ảnh 1
นาย อวงจูลิว รองประธานรัฐสภา

(VOVworld) – ในกรอบการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาครั้งที่ 9 เมื่อเช้าวันที่ 21 เมษายน บรรดาผู้แทนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายการชดเชยของรัฐฉบับแก้ไข ซึ่งยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันว่าต้องชดเชยด้านจิตใจให้แก่ญาติของผู้ที่ถูกลงโทษผิดคนหรือไม่ นาย ต๊ง แอง ห่าว รองหัวหน้าศาลประชาชนสูงสุดได้แสดงความเห็นว่า ในการดำเนินคดีที่ลงโทษผิดคน ไม่เพียงแต่ผู้ที่ถูกลงโทษจะได้รับผลกระทบด้านจิตใจเท่านั้น หากญาติมิตรของเขา โดยเฉพาะ สามี ภรรยา ลูก  พ่อและแม่ก็ได้รับผลกระทบด้านจิตใจเช่นกัน ดังนั้น เขาขอเสนอให้คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาพิจารณาข้อกำหนดนี้ ส่วนนาย อวงจูลิว รองประธานรัฐสภาได้แสดงความเห็นว่า “ทั้งผู้ที่ถูกลงโทษผิดคนและญาติมิตรของเขาก็ได้รับผลกระทบด้านจิตใจเช่นกัน ส่วนการชดเชยเท่าไหร่และชดเชยในกรณีไหนก็จะถูกระบุในนโยบายของรัฐ  ถ้าเห็นว่า รัฐต้องขอโทษผู้ที่ถูกลงโทษผิดและชดเชยเงินให้แก่เขาก็ควรปฏิบัติ”
ส่วนในช่วงบ่าย ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อการแก้ไขและเพิ่มเติมร่างประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ 2.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด