การประชุมครบองค์คณะกรรมาธิการตุลาการแห่งรัฐสภาครั้งที่ 7

(VOVWORLD) - บ่ายวันที่ 5 กันยายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมครบองค์ครั้งที่ 7 คณะกรรมาธิการตุลาการแห่งรัฐสภา  
การประชุมครบองค์คณะกรรมาธิการตุลาการแห่งรัฐสภาครั้งที่ 7 - ảnh 1 การประชุมครบองค์คณะกรรมาธิการตุลาการแห่งรัฐสภาครั้งที่ 7

โดยรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นปี 2017 ได้ย้ำถึงผลงานที่น่ายินดีซึ่งสร้างการป้องปรามในหลายด้าน การปฏิรูประเบียบราชการได้รับการปฏิบัติอย่างเข้มงวด การอธิบายของสำนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้รับการยกระดับให้สูงขึ้น กิจกรรมของสำนักงานและหน่วยงานต่างๆมีความเปิดเผยและงานด้านการตรวจสอบของสำนักงานที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้รับการผลักดัน ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม รองประธานรัฐสภา อวงจูลิว ได้แสดงความเห็นว่า ปี 2017 จากการชี้นำที่เคร่งครัด งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นได้มีการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดี และเสนอให้วิเคราะห์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะการปรับปรุงกลไกและนโยบายกฎหมายให้มีความสมบูรณ์ เพื่อเสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อระบุในรายงานตรวจสอบที่จะยื่นเสนอต่อรัฐสภาในเวลาที่จะถึง. 

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด