การประชุมครบองค์คณะกรรมาธิการยุติธรรมแห่งรัสภาครั้งที่๔

(VOVWorld)-วันที่๒๙มีนาคม ณ กรุงฮานอย  ได้มีการจัดการประชุมครบองค์คณะกรรมาธิการยุติธรรมแห่งรัสภาครั้งที่๔ภายใต้อำนวยการของนาง เลถิงา หัวหน้าคณะกรรมาธิการฯ
การประชุมครบองค์คณะกรรมาธิการยุติธรรมแห่งรัสภาครั้งที่๔ - ảnh 1
ภาพของการประชุม (Photo: vietnamplus.vn)
(VOVWorld)-วันที่๒๙มีนาคม ณ กรุงฮานอย  ได้มีการจัดการประชุมครบองค์คณะกรรมาธิการยุติธรรมแห่งรัสภาครั้งที่๔ภายใต้อำนวยการของนาง เลถิงา หัวหน้าคณะกรรมาธิการฯ  ในวันแรกของการประชุม คณะกรรมาธิการฯได้ทำการตวจสอบร่างกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการฉุกเฉินชั่วคราวก่อนทำการฟ้องร้องและขั้นตอนการปฏิบัติมาตรการดังกล่าว  โดยบรรดาผู้แทนได้เห็นว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของสำนักงาน องค์การและบุคคลต่างๆ  โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิของมนุษย์  สิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญปี๒๐๑๓และการปรับปรุงความสัมพันธ์ทางสังคม  ดังนั้น การจัดทำร่างกฎหมายดังกล่าวต้องค้ำประกันความชอบด้วยกฎหมาย ความเป็นเอกภาพของระบบกฎหมายและกำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติมาตรการดังกล่าวอย่างชัดเจน.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด