การประชุมครบองค์ครั้งที่ 5 ของคณะกรรมาธิการกฎหมายแห่งรัฐสภา

(VOVworld) – ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอของรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการร่างกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2018 และการปรับปรุงโครงการร่างกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2017

การประชุมครบองค์ครั้งที่ 5 ของคณะกรรมาธิการกฎหมายแห่งรัฐสภา - ảnh 1
การประชุมครบองค์ครั้งที่ 5 ของคณะกรรมาธิการกฎหมายแห่งรัฐสภา (vietnamplus)

(VOVworld) – วันที่ 13 เมษายน คณะกรรมาธิการกฎหมายแห่งรัฐสภาได้ประชุมครบองค์ครั้งที่ 5 โดยแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอของรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการร่างกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2018 และการปรับปรุงโครงการร่างกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2017
ตามรายงาน รัฐบาลได้เสนอให้ปรับปรุงโครงการร่างกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2017 11 โครงการ รวมทั้งร่างกฎหมายและร่างมติฉบับเพิ่มเติม 6 ฉบับ รวมทั้งร่างกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นฉบับแก้ไข กฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อมฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม เป็นต้น ส่วนกฎหมายสมาคมยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับปัญหาใหญ่ๆ ดังนั้นต้องทำการศึกษาเพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และรวบรวมความคิดเห็นจากสำนักงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น รัฐบาลจะยังไม่นำกฎหมายฉบับนี้เข้าในโครงการร่างกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2017 และปี 2018.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด