การประชุมความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นเวียดนาม-ฝรั่งเศสครั้งที่9

(VOVworld)-วันที่10มิถุนายนนี้ ณ เมืองเบรสต์ ประเทศฝรั่งเศสได้มีการเปิดการประชุมแห่งความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นเวียดนาม-ฝรั่งเศสครั้งที่9ในหัวข้อมุ่งสร้างสรรค์ความร่วมมือรูปแบบใหม่ในการพัฒนา หน้าที่ความรับผิดชอบและโอกาสของท้องถิ่นต่างของทั้งสองประเทศเวียดนาม-ฝรั่งเศสและหุ้นส่วนในท้องถิ่น 

การประชุมความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นเวียดนาม-ฝรั่งเศสครั้งที่9 - ảnh 1

(VOVworld)-วันที่10มิถุนายนนี้ ณ เมืองเบรสต์ ประเทศฝรั่งเศสได้มีการเปิดการประชุมแห่งความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นเวียดนาม-ฝรั่งเศสครั้งที่9ในหัวข้อมุ่งสร้างสรรค์ความร่วมมือรูปแบบใหม่ในการพัฒนา หน้าที่ความรับผิดชอบและโอกาสของท้องถิ่นต่างของทั้งสองประเทศเวียดนาม-ฝรั่งเศสและหุ้นส่วนในท้องถิ่น ซึ่งการประชุมนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ของท้องถิ่นต่างๆสองประเทศในการผลักดันและขยายความร่วมมืออย่างอิสระ ในจดหมายที่ส่งถึงการประชุมท่านเหงวียนเตินหยุงนายกฯเวียดนามได้ย้ำว่า ความสัมพันธ์มิตรภาพที่มีมาช้านาน ความร่วมมือในทุกด้านที่ยาวนานและน่าเชื่อถือระหว่างเวียดนาม-ฝรั่งเศสได้พัฒนาอย่างเข้มแข็งโดยความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นต่างๆได้กลายเป็นรูปแบบตัวอย่างแห่งความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ส่วนในการกล่าวปราศรัยเปิดประชุม รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามบุ่ยแทงเซินได้ยืนยันว่า ฝรั่งเศสเป็นประเทศนำหน้าด้านโครงการลงทุนระดับท้องถิ่นของเวียดนามรวม230โครงการ ซึ่งแม้จะไม่ใช่โครงการขนาดใหญ่แต่มีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง มีความคล่องตัวและช่วยให้ท้องถิ่นของทั้งสองประเทศผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศ กระชับการสังสรรค์ในระดับประชาชนและมีส่วนร่วมเสริมสร้างสัมพันธไมตรีอันดีงามระหว่างสองประเทศ รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศบุ่ยแทงเซินชี้ว่ารูปแบบความร่วมมือนี้จะช่วยเพิ่มความหลากหลายให้แก่โครงการร่วมมือระดับชาติรวมทั้งตอบสนองความต้องการในการพัฒนาในระดับท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในการบริหาร การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือตอบสนองความต้องการของประชาชน ปัจจัยที่สำคัญเพื่อให้ความร่วมมือดังกล่าวบรรลุผลงานคือการสนับสนุนของผู้บริหารทั้งสองประเทศ ความเข้าใจในความต้องการและความไว้วางใจกันระหว่างท้องถิ่นต่างๆของสองประเทศ  การประชุมจะดำเนินไปจนถึงวันที่12มิถุนายนโดยหารือใน3ประเด็นหลักคือ การศึกษาฝึกอบรม สาธารณสุขและวัฒนธรรม การวางผังและพัฒนาตัวเมืองและชนบทอย่างยั่งยืนและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน./.

            

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด