การประชุมฉุกเฉินรัฐมนตรีอาเซียนเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ

( VOVworld )-การประชุมฉุกเฉินรัฐมนตรีอาเซียนเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ

การประชุมฉุกเฉินรัฐมนตรีอาเซียนเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ - ảnh 1

( VOVworld )-การประชุมฉุกเฉินรัฐมนตรีอาเซียนเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานไม่ปกติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคมที่ผ่านมา

โอกาสนี้ นายโตเลิมรัฐมนตรีช่วยกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปของเวียดนามได้เปิดเผยว่า สถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐานไม่ปกติในปัจจุบันเป็นไปอย่างซับซ้อนและอาจกลายเป็นวิกฤตมนุษยธรรมที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อเสถียรภาพทางการเมืองของภูมิภาคและเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปลายปีนี้   เวียดนามมีความประสงค์ว่า ปัญหาดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงเกิดปัญหาที่อ่อนไหวในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆในภูมิภาค  พร้อมทั้งเรียกร้องให้ประเทศต่างๆประสานงานกันในการปฏิบัติมาตรการฉุกเฉินเช่น ขยายกิจกรรมค้นหาและกู้ภัยรวมถึงกลไกการแจ้งข้อมูล การจัดตั้งกลไกเพื่อประสานงานและการสนับสนุนที่จำเป็นต่อประเทศที่กำลังทำกิจกรรมมนุษยธรรม

การประชุมฉุกเฉินรัฐมนตรีอาเซียนเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติมีรัฐมนตรีประเทศสมาชิกอาเซียนที่ดูแลปัญหาการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ ตัวแทนจาก ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียน คณะเลขาธิการอาเซียน ข้าหลวงใหญ่ว่าด้วยผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือไอโอเอ็มเข้าร่วม ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด