การประชุมทั่วประเทศสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาปี 2018และปฏิบัติหน้าที่ในปี 2019

(VOVWORLD) - วันที่ 29 ธันวาคม ณ กรุงฮานอย คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาส่วนกลางได้จัดการประชุมทั่วประเทศสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาปี 2018และปฏิบัติหน้าที่ในปี 2019 
การประชุมทั่วประเทศสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาปี 2018และปฏิบัติหน้าที่ในปี 2019 - ảnh 1 นาย เจิ่นก๊วกเหวือง สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคกล่าวปราศรัยในการประชุม (qdnd.vn)

ในการนี้ นาย เจิ่นก๊วกเหวือง สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคได้ยืนยันว่า หน่วยงานประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาทั่วประเทศมีส่วนร่วมที่สำคัญต่อผลสำเร็จต่างๆในปี 2018 พร้อมทั้งกำชับให้พรรคสาขาหน่วยงานประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาเปลี่ยนแปลงใหม่การบริหารและการชี้นำการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาในทุกระดับ ประสานงานกับหน่วยงานวัฒนธรรมทำการวิจัยเพื่อให้คำปรึกษาแก่พรรคสาขาของหน่วยงานฯเกี่ยวกับการปฏิบัติมติของคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 9 สมัยที่ 11 เกี่ยวกับการสร้างสรรค์และพัฒนาวัฒนธรรมและคนเวียดนามให้ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ควบคู่กันนั้นต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ในทุกด้านในเชิงลึกเพื่อยกระดับคุณภาพการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาและฝึกอบรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข สวัสดิการสังคม มีส่วนร่วมสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพแหล่งบุคลากร พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด