การประชุมทั่วประเทศเกี่ยวกับการผลักดันการจัดทำและปฏิบัติระเบียบประชาธิปไตยในท้องถิ่น

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 16 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมทั่วประเทศเกี่ยวกับการผลักดันการจัดทำและปฏิบัติระเบียบประชาธิปไตยในท้องถิ่น โดยได้เน้นหารือเกี่ยวกับเนื้อหาที่สำคัญๆ เช่น การแปรแนวทางและทัศนะของพรรคให้กลายเป็นระเบียบการเพื่อปฏิบัติตามมติ 30 และข้อสรุปหมายเลข 120 ของกรมการเมือง ผลงานและมาตรการยกระดับประสิทธิภาพในการให้การต้อนรับพลเมือง แก้ไขการร้องเรียนและฟ้องร้องของพลเมือง ส่งเสริมบทบาทขององค์กรการเมือง – สังคม แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากท้องถิ่นในกระบวนการปฏิบัติระเบียบประชาธิปไตยในท้องถิ่น
การประชุมทั่วประเทศเกี่ยวกับการผลักดันการจัดทำและปฏิบัติระเบียบประชาธิปไตยในท้องถิ่น - ảnh 1 เลขาธิการใหญ่พรรคเหงียนฟูจ่องกล่าวปราศรัยในการประชุม

ในการกล่าวปราศรัยในการประชุม เลขาธิการใหญ่พรรคเหงียนฟูจ่องยืนยันว่า ในหลายปีมานี้ การปฏิบัติระเบียบประชาธิปไตยในท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดี ซึ่งมีส่วนร่วมส่งเสริมศัยกยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของประชาชนในการเข้าร่วมหารือปัญหาของท้องถิ่นและประเทศ            “พยายามให้การปฏิบัติระเบียบประชาธิปไตยและการส่งเสริมประชาธิปไตยกลายเป็นงานประจำวันที่มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม เป็นเงื่อนไขเพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่ ผลประโยชน์และความผาสุขของประชาชน รักษาความยุติธรรม สวัสดิการสังคมและความมั่นคง สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่ขบวนการปฏิวัติของประชาชน ควบคู่กันนั้นต้องรักษาระเบียบวินัย ยกย่องความรับผิดชอบของพลเมือง ลงโทษพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย การยุยงส่งเสริมก่อความไม่สงบที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประชาชน”.

ท่านเหงียนฟู้จ่องเผยต่อไปว่า เพื่อผลักดันภารกิจนี้ พรรคสาขาทุกระดับ ทางการท้องถิ่น แนวร่วมปิตุภูมิและองค์การต่างๆต้องตระหนักได้ดีถึงทัศนะของพรรคในมติ 30และข้อสรุปหมายเลข 120 ของกรมการเมืองพรรคและเอกสารที่เกี่ยวข้องของพรรและรัฐ ส่งเสริมการบริหารและการชี้นำในการจัดทำและปฏิบัติระเบียบประชาธิปไตยในแต่ละท้องถิ่น องค์การและหน่วยงาน ยกระดับการบริหารภาครัฐ ค้ำประกันการบังคับใช้นโยบายและกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ เน้นบริหารและชี้นำในการปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ผลักดันการปฏิรูประเบียบราชการ อำนวยให้ประชาชนปฏิบัติระเบียบราชการณ์ได้อย่างสะดวก ส่งเสริมการสนทนาและแก้ไขปัญหาการร้องเรียนที่ชอบด้วยกฎหมายของประชาชน เป็นต้น

เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่องยังกำชับให้ผู้บริหารสำนักงานภาครัฐ ทางการปกครองทุกระดับและน่วยงานต่างๆต้องส่งเสริมความมีประชาธิปไตยภายในพรรค มีความเปิดเผยและโปร่งใสในการบริหารและเพิ่มความรับผิดชอบ การเดินหน้าและการเป็นตัวอย่างของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค ต่อต้านการทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม การคอร์รัปชั่น การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยและการละเมิดสิทธิการเป็นเจ้าของของประชาชน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด