การประชุมทั่วประเทศเกี่ยวกับโครงการ ” หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์”

(VOVWORLD) - การประชุมทั่วประเทศเกี่ยวกับโครงการ “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” หรือ OCOP ได้มีขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเวืองดิ่งเหวะเข้าร่วมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติโครงการฯในระยะปี 2018-2020

สำหรับโครงการนี้เป็นกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจเขตชนบทตามแนวทางพัฒนาพลังภายในและเพิ่มมูลค่า ซึ่งเป็นมาตรการและหน้าที่ในการปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่

ในการกล่าวปราศรัยในการประชุม รองนายกรัฐมนตรีเวืองดิ่งเหวะได้เผยว่า OCOP คือมาตรการสำคัญในการปฏิรูปการผลิตเกษตร ส่งเสริมการผลิตและสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่า OCOP จะส่งผลดีต่อการสร้างสรรค์เครื่องหมายการค้า คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการการเกษตรของเวียดนาม ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน OCOP ต้องส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน แต่ละชุมชนในระบบเศรษฐกิจเชิงตลาด

โครงการ OCOP ได้ขยายผลทั่วประเทศเวียดนามโดยใช้เงินทุนประมาณ 45 ล้านล้านด่ง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด