การประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์แนวชายแดนระหว่างเวียดนามกับลาว

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 14 กรกฎาคม ณ เมืองด่งเฮย จังหวัดกว๋างบิ่ง แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามและแนวลาวสร้างชาติได้จัดการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์แนวชายแดนแห่งสันติภาพ มิตรภาพ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างเวียดนามกับลาวระยะปี 2017 – 2020 
การประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์แนวชายแดนระหว่างเวียดนามกับลาว - ảnh 1

นาย เจิ่นแทงเหมิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามและนาย คำไบ ดำลัด รองประธานแนวลาวสร้างชาติได้เป็นประธานการประชุมดังกล่าว โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้เห็นพ้องเกี่ยวกับหน้าที่และแนวทางการประสานงานในการสร้างสรรค์แนวชายแดนแห่งสันติภาพ มิตรภาพ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างเวียดนามกับลาวระยะปี 2017 – 2020 โดยนาย เจิ่นแทงเหมิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้ยืนยันว่า“แนวร่วมปิตุภูมิและประชาชนทั้ง 2 ประเทศมีความตั้งใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและซื่อสัตย์ ซึ่งถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าของทั้ง 2 ประชาชาติ การประชุมครั้งนี้คือหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมของความร่วมมือระหว่าง 2 ฝ่าย มีส่วนร่วมเสริมสร้างความไว้วางใจระหว่างทางการปกครองและประชาชนจังหวัดต่างๆตามแนวชายแดนระหว่าง 2 ประเทศ”

ทั้ง 2 ฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะทำการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ดีงามและความสามัคคีพิเศษในหมู่ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนทั้ง 2 ประเทศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนในเขตชายแดนเพิ่มความระมัดระวังในการต่อต้านและทำลายแผนกุศโลบายของกลุ่มอิทธิพลที่เป็นอริ สร้างสรรค์องค์กรของแนวร่วมฯให้มีความเข้มแข็ง รณรงค์ให้สถานประกอบการประสานกับทางการท้องถิ่นจัดกิจกรรมตลาดนัดแห่งความสามัคคีเพื่อแนะนำสินค้าเวียดนามและลาวที่มีคุณภาพสูงในเขตชายแดน ตลอดจนขยายกิจกรรมพบปะสังสรรค์มิตรภาพระดับประชาชนเวียดนาม-ลาว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด